Създават онлайн платформа в помощ на фирмите

„Клъстер Тракия икономическа зона“ участва в проект „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE)

Партньори от четири държави (България, Гърция, Полша и Сърбия) работят за създаването на учебни програми и качването им на онлайн платформа за обучение на фирмения персонал. В проекта „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE), № 2020-1-BG01-KA202-079042, по програма ЕРАЗЪМ+, участват 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и „Клъстер Тракия икономическа зона“. Целта е разработване на 14 курса – 6 за инженери и 8 за техници – за интензивно, кратко в рамките на 6-7 дни обучение на заетите във фирмите техници и инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“.

Учебната програма е иновативна по отношение на методологията за преподаване и оценяване, предлага и отворени учебни материали, посветени на предизвикателствата на Индустрия 4.0. Ориентирана е към практиката, особено към инженерните проблеми, които трябва да бъдат решени. Това отговаря на изискванията на бизнеса за дигитализация, енергийна ефективност и качество, стана ясно на обсъжданията по време на първата транснационална партньорска среща по проекта в Кавала, Гърция.

Партньорите дискутираха 14-те курса, които ще бъдат разработени, както и онлайн платформата за активно учене и стратегия за привличане на потенциални обучаеми. В повечето от курсовете академичните часове са равномерно разпределени 50% теория и 50% практика. Препоръката е да бъде 1:2 (теория: практика), обобщи част от обсъжданията Ирена Рашкова, преподавател в Технически университет – Габрово, координатор на проекта. Според заместник-декана на Техническия факултет на Университета по хранителни технологии доц. д-р Таня Титова-Костуркова, която е част от екипа разработващ курсовете, учебната програма ще бъде много полезна за целевите групи по отношение както на професионални, така и на меки умения.

В началото на проекта проведохме проучване сред компании в 4-те държави за дефицита на умения на техническия и инженерния персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката, за необходимите им обучения, припомня директорът на „Клъстер Тракия икономическа зона“ Катя Стайкова. 30 от фирмите в „Тракия икономическа зона“ се включиха в анкетата. Анализът на проучването показа, че най-предпочитаното обучение за техници е по „Хидравлика“, „Електричество“, „Работа с автоматизирани производствени системи“, „Пневматика и електропневматика“. За инженерите бизнесът желае курсове по „Хидравлика, пропорционална хидравлика“, „Автоматизирани производствени системи“, „Пневматични системи – дизайн на пневматични схеми, оптимизация, обслужване, диагностика“.

Според Стайкова изпълнението на този проект ще е от изключителна полза, както за компаниите в Тракия икономическа зона, така и за новите инвеститори в най-мащабната индустриална зона в Югоизточна Европа. Още повече, че създаването на образователните ресурси е въз основа на транснационално сътрудничество и обединява знанията и уменията в тези сектори на 4 държави. 

За автора

Вашият коментар