Собствениците на кучета в Пловдив трябва да заплатят такса за притежание до края на март

Община Пловдив напомня на притежателите на домашни кучета, че съгласно Закона за местни данъци и такси в тримесечен срок от  придобиване на куче собственикът е задължен да подаде декларация в общината/кметството по постоянен адрес. Кучетата, декларирани в Пловдив се вписват в електронен регистър, като част от данните са публични и достъпни на сайта на общината: http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogsmvc/ 

За всяко притежавано куче собственикът следва да заплати на общината годишна такса, която за Пловдив е в размер на 30.00 лева.  Законоустановеният за това срок е 31-ви март.  Таксата може да се заплати както на каса в съответния административен район по местоживеене на собственика, така и по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

o          За район Централен – BG66IORT 73753102000100

o          За район Източен – BG65IORT 73753102000700

o          За район Западен – BG16IORT 73753102001000

o          За район Северен – BG64IORT 73753102001300

o          За район Южен – BG15IORT 73753102001600

o          За район Тракия – BG17IORT 73753102000400

Като основание за плащането на таксата е необходимо да се отбележи индивидуалният номер на картона на кучето.

От началото на календарната година близо 2000 пловдивчани, собственици на домашни кучета, са получили електронни съобщения, генерирани от електронния регистър, с които се напомня за наближаващия краен срок за заплащане на годишната такса.

Дължимите към момента суми по т.нар. „такса куче“, могат да бъдат проверени на сайта на Община Пловдив. За целта е необходимо да се посочи единствено индивидуалният регистрационен номер на кучето: https://www.plovdiv-dogs.com/

За автора

Вашият коментар