Става ясно колко родители са съгласни да тестват децата им в училище

До броени часове ще стане ясно колко деца от 1 до 4 клас ще започнат да учат отново присъствено в училищата в страната. Обучението в класните стаи ще бъде възстановено, ако родителите на поне 50% от децата на ниво паралелка са съгласни да бъдат тествани.

В противен случай целият клас ще остане да учи онлайн, както досега. Ако повечето деца са в училище, останалите вкъщи ще бъдат обучавани от разстояние синхронно или асинхронно, в зависимост от възможностите на училището.

В почивните дни Министерството на образованието и науката е разпределило 180 хиляди щадящи теста за учениците от 1 до 4 клас. 11 регионални управления на образованието в страната са получили тестове, 81 хиляди теста са предадени на РУО София град. Днес до обяд необходимите количества ще бъдат доставени в базовите училища в 24-те района на столицата. До тогава трябва да е ясно колко родители са заявили съгласие децата им да се върнат в клас при тестване два пъти в седмицата.

Останалите 220 000 теста за учениците се очаква да пристигнат също днес и да бъдат разпределени по областите, които не са получили количества от първата партида. Очаква се Министърът на образованието да издаде заповед с подробно разписан механизъм за тестването на децата. Малките ученици ще бъдат тествани за коронавирус в училищата и трябва да са закусили 30 минути преди процедурата.

Тестовете, които ще се правят в училище, са само за вход, няма да влизат в регистрите и няма да се носят в лаборатория, става ясно от цитирани на фейсбук страницата на МОН изказвания на образователния министър. Резултатите от тях ще излизат за около 15-20 минути. Децата, които пътуват с училищен автобус, трябва да са с маски, а след като пристигнат в клас, ще се тестват заедно с останалите. При положителен резултат при тестването на учениците в училище ще се преминава през стандартната процедура. Родителите ще бъдат уведомявани и ще се прави втори тест в лаборатория. Ако положителният тест се потвърди, трябва да се пристъпи към карантиниране на паралелката. Ако вторият тест е отрицателен, детето се връща обратно в клас и учебният процес продължава.

Коментари (1)

Вашият коментар