Студенти се борят за 1, 5 милиона лева в проекти за околната среда

Аграрният университет в Пловдив и Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информират за покана за участие в няколко конкурса. Ето ги и тях:

1) Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие, на тема „Подкрепа за биологичното разнообразие и опазването на сухоземните и морски екосистеми“ (Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea)

2) Фонд „Научни изследвания“ напомня за отворена покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).

1) Покана за участие в конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие, на тема „Подкрепа за биологичното разнообразие и опазването на сухоземните и морски екосистеми“ (Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea).
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие.  Темата на конкурса: „Подкрепа за биологичното разнообразие и опазването на сухоземните и морски екосистеми“ (Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea). Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за изучаване на биологичните и биофизични процеси, свързани с  опазването и възстановяването на екосистемите, както и на техните взаимодействия.
Обявяването на конкурса бележи и официалния старт на Biodiversa+, като на 17-18 ноември 2021 г. се предвижда специално онлайн събитие за представяне на програмата в  рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие. Можете да участвате в събитието, като се регистрирате на следния адрес.

Покана за кандидатстване:  https://www.biodiversa.org/177…  
Насоки за кандидатстване:  https://www.biodiversa.org/193…  

Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип. Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.
Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 год./
Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 30 ноември 2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/136…  

2) Фонд „Научни изследвания“ напомня за отворена покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021). 
В рамките на конкурса бъдат финансирани общо 6 проекта за период до 5 години с общ бюджет по 1 500 000 лв. на година.  Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“. Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения. Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма. Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса е 09.11.2021 г.
Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/135…   
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/135…    

За автора

Вашият коментар