Свещеници, книжовници, бунтари или да проучиш родата си до 9-то коляно

Книгата „Предци и потомци“ на Асен Стефанов представя историческо генеалогично проучване, с което авторът се връща към корените на бащиния си род до началото на XV в. Родословното дърво започва от поп Цоньо, негов девети прадядо. По традиция повечето от мъжете в рода са свещеници, книжовници, бунтари. С подобни качества  се отличават и представителите от брациговския род на майка му – Петрович – предприемачи и търговци, които не жалят средства за подкрепа на българското образование, освобождение и изграждане на свободна България. Съдбата на следващите поколения продължава да се свързва с каузата за изграждане и преуспяване на отечеството с цената на труд, предприемчивост и самоотверженост.

Целта  на автора е да извади от незаслужена забрава всички тези личности с воля и стремежи, които са  отдали сили, дела и живот за постигането на националния идеал.

Очертаването на родословното дърво е само първата крачка. Следващата значима стъпка е преглед на научни публикации, исторически извори, архивни документи, спомени и семейни снимки. Голяма част от материалите, които ще откриете в книгата, са публикувани за първи път. Сред тях се открива страница от Ръкопис на постния триод с приписка на Софроний Врачански, който днес се съхранява в библиотеката на Руската академия на науките в Санкт-Петербург, записка на Г. С. Раковски за Люцкановци, който се пази в Българския исторически архив на НБКМ, много снимки, писма и документи от личния архив на автора.

Зад сведенията, които изникват от приписките, разказите, спомените и документите, прозира духовният, социалният и политическият прелом, който характеризира пътят на промените и устояването на политическата независимост на една млада държава, а едновременно с това се усеща пулса хората, които действат, за да променят света, в който живеят, следвайки своите мечти и идеали. Да отвориш вратата към миналото е вълнуващо занимание, защото проучването на историческите събития, които са отразени в живота на предците ни, е и едно пътуване към себе си.

Представянето на книгата на Асен Стефанов „Предци и потомци“ ще се състои на 8 юни от 18 ч. в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив на площад „Съединение“ N 1. Ще можете да се срещнете с автора и да получите книга с автограф.

За автора

Вашият коментар