В какво ще се превърне бившето летище в Хасково

Решават съдбата на бившето летище в Хасково на 28 май. По време на общинска сесия в местния парламент беше внесено предложението за изграждане на Индустриална зона на терена, където в момента се намира летище „Узунджово“, създадено през 1994 година.

Предложението е внесено от инж. Пламен Панчев – управител на „ТИЗ-Асеновград“ – „Тракия икономическа зона-юг“. Във връзка с постъпилото намерение за инвестиции кметът на Хасково Станислав Дечев внесе докладна записка до Общинския съвет. В нея градоначалникът предлага на местния парламент да приеме решение за даване на предварително съгласие в полза на „ТИЗ-Асеновград“ за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на Индустриална зона за привличане на инвестиции при условията и по реда на ЗНИ.

Предварителното съгласие е за срок от две години. Пълният текст може да намерите в сайта на общината, а решението ще се гласува идния петък на 28 май. Евентуалната бъдеща инвестиция се изчислява на близо 100 млн. лв. Летището е с площ 3 600 декара и пазарната оценка е около 15 млн. лв.

Вашият коментар