Важно за пчеларите: Пръскат срещу плевели в Северна България

От Железопътна секция Враца уведомяват собствениците на пчелини за предстоящото третиране срещу плевели.

То ще се проведе на шест метра от главна релса от двете страни с препарат Клиник 36 СЛ. От същото разстояние ще се пръска преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Препаратът Клиник 36 СЛ е разрешен за употреба в България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01208-ПРЗ-2/04.07.2016 г. Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.

Графикът за третиране срещу плевели е следният:

На 10.05.2021 г. по линията Плевен – Пордим – Левски;

На 11.05.2021 г. по линията Левски – Пордим – Плевен;

На 12.05.2021 г. по линията Плевен – Червен бряг;

На 13.05.2021 г. по линията Червен бряг – Плевен;

На 14.05.2021 г. по линията Червен бряг – Мездра;

На 17.05.2021 г. по линията Мездра – Червен бряг;

На 18.05.2021 г. по линията Мездра – Лакатник;

На 19.05.2021 г. по линията Лакатник – Илиянци;

На 20.05.2021 г. по линията Илиянци – Лакатник;

На 21.05.2021 г. по линията Лакатник – Мездра;

На 25.05.2021 г. по линията Мездра – Враца;

На 26.05.2021 г. по линията Враца – Мездра;

На 27.05.2021 г. по линията Враца – Бойчиновци – Брусарци;

На 28.05.2021 г. по линията Брусарци – Видин;

На 31.05.2021 г. по линията Видин товарна/пътническа гара;

На 01.06.2021 г. по линията Брусарци – Лом;

На 02.06.2021 г. по линията Бойчиновци – Берковица;

На 02.06.2021 г. по линията Ясен – Черквица.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова – еколог в ЖПС – Враца, тел. 0885 913875.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

За автора

Вашият коментар