Вдигат паметник на Васил Левски в Ямбол

Средствата за изграждането на паметник на националния герой Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, вече могат да бъдат внасяни по дарителската сметка на Община Ямбол. Чрез нея всеки желаещ може да подкрепи патриотичната кауза. Идеята за създаването на паметник на Дякона възниква още през 2014 година след отправена молба от Петър Панков – учредител на сдружение „Левски-Дяконът“. Пет години по-късно, през април 2019 г., Общински съвет -Ямбол дава съгласие за поставяне на паметника в Ямбол.

До този момент обаче средства за кампанията не са били събрани, а дарителската сметка на Сдружението е закрита. Към днешна дата Ямбол взе решение и ще предприеме всички необходими действия тази идея да бъде реализирана.

Първите суми вече са дарени. Може да подкрепите начинанието чрез следната банкова сметка:

Получател: Община Ямбол

BG13SOMB9130 8424 4203 44

Код за вид плащане: 44 51 00

С пояснение: Дарение – паметник на Васил Левски

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка“ АД – Клон Ямбол

За максимална прозрачност имената на всички дарители, застанали зад каузата, ще бъдат оповестени публично. Външният вид на монумента ще бъде прецизиран след провеждането на конкурс за идеен проект.

Едно от основанията да бъде издигнат паметник на Васил Левски в Ямбол е, че Апостола на свободата е идвал в града и е повлиял за създаването на революционен комитет.

Според ямболския историк Хараламби Баев най-вероятно Дякона е посетил града по време на първата от четирите си обиколки из българските земи. Тя била осъществена от 11 декември 1868 до 24 февруари 1869 година, като при нея Левски пристигнал в Българско откъм Цариград. Тази обиколка била само с опознавателна цел и по това време Апостола не изграждал комитети. Васил Левски е дошъл в Ямбол през декември 1868 година.

През 1872 година ямболският революционер Георги Дражев се срещнал с Левски и на следващата година създал революционен комитет в града.

Инициативата стартира по повод 18 юли – рождената дата на Васил Левски.

За автора

Вашият коментар