Връщат големите ученици в клас по преценка на МОН

От 1 декември се дава възможност за провеждане на извънкласни занимания не само в училищна среда. Обучението на учениците в дуална форма, както и практическите занятия, могат да се провеждат извън училищната сграда. Дава се възможност за индивидуални консултации извън рамките на текущия учебен процес, явяване на изпити на деца, консултации с преподаватели – това са поредица от предложения, направени от МОН, като целта е да се улесни учебният процес. Остава условието за наличие на сертификат или направен щадящ тест, т.е. обучение в безопасна среда. Децата, които са си направили тест сутринта, следобед не е нужно да правят втори, за да продължат извънкласните си занимания.

В рамките на следващите 7 до 10 дни на образователното министерство ще бъдат предоставени общо 4 млн. и половина теста. По оценка на здравното министерство това ще бъде достатъчно, за да се осигури учебният процес за всички ученици до края на сегашната календарна година.

„Предоставили сме възможност оттук нататък МОН само да договаря тестове за учениците, а ние ще ги подпомогнем с наши експерти, ако е необходимо. Правилото е, който ползва тестовете, той да ги закупува. Такова масово тестване се прави за първи път в нашата страна“, подчертава министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров.

Той коментира, че организацията за връщането на учениците от 5 до 12 клас е в компетенциите на МОН. „В заповедта, издадена в началото ноември, е посочено, че децата могат да се върнат на училище при осигурена безопасна среда, т.е. от страна на МЗ няма пречка.“

Стана ясно и това, че присъственото обучение в центровете за подкрепа на личностно развитие се допуска при не повече от 5 човека в помещение и спазване на дистанция от 1.5 м.

За автора

Вашият коментар