Всяко училище в Пловдив има възможност за индивидуален план на обучение

Училищата в Община Пловдив работят хибридно от днес по изготвен от всеки директор график, съгласно указанията на Министерство на образованието и науката. Целта е да се прекрати изцяло онлайн обучението, като потоците от учениците да учат присъствено и дистанционно на ротационен принцип.

„Всяко училище обаче има възможност за индивидуален план на обучение,“ обясни зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. По думите му отделни училища вече са се възползвали от възможността да получат разрешение от МОН за преминаване към изцяло електронна среда и да удължат неприсъственото обучение.

Според заповедта на МОН преминаването онлайн е възможно във всеки един момент с решение на Педагогическия съвет и с мотивирано искане до министъра на образованието. Ако желанието за неприсъствено обучение обхваща под 50 % от учениците, отделен випуск или отделен клас, решението може да се вземе от директора на съответното училище и вече има издадени такива заповеди  в Пловдив.

Вашият коментар