Югово се нуждае от още малко помощ

За съжаление пожара в Югово се нуждае от още малко усилия за да бъде загасен. Ако някой има възможност – утре 7:30 среща в центъра на село Югово.

Теренът е трудносотъпен, ще се правят просеки, ако имате си носете гребла, мотики, лопати. Бъдете със здрави обувки и носете храна и вода.

Работни ръкавици, шапка и добре зареден телефон. Изпълнявайте стриктно указанията на пожарникарите, които ще ви проведат инструктаж! Гората има нужда от нас!

Вашият коментар