Започна прием на документи за кандидатстване в ТУ Пловдив

От днес до 8 юли Техническият университет – София, филиал Пловдив ще приема документи на кандидат-студенти. Средношколците могат да кандидатстват по дванадесет инженерни специалности за редовно обучение на ниво бакалавър. „През учебната 2021/2022 година ще се стремим да приемем с около 5 на сто повече студенти в сравнение с миналата. Това е нашият отговор на нарастващото търсене на инженери и IT-специалисти в българската индустрия.“ – коментира директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов. В момента вузът актуализира учебните си планове и новоприетите студенти ще започнат обучение по осъвременени учебни програми.

На 3 юли кандидат-студентите могат да се явят още веднъж на тест по математика, за да подобрят резултатите си, постигнати на зрелостния изпит.  Директно в университета постъпват призьорите от националните олимпиади по точните науки. Предимства имат и  кандидат-студенти, завършили специалност от съответно професионално направление, както и завършили в училища, с които университетът има договор за сътрудничество.

Проф. д-р Въльо Николов: „През последните години тежестта на задачите в Техническия университет – филиал Пловдив от тестовете по математика е на едно равнище с тази на зрелостния изпит. Ако кандидат-студентите имат добра и системна подготовка, ако са издържали матурите със сравнително високи оценки, значи имат шанс да подобрят резултатите си, като се явят на изпита при нас. Документи за явяване на теста по математика се приемат до 1 юли.“

За автора

Вашият коментар