Засилен интерес при кандидатстването в Аграрния университет

До 4 юли продължава приемът на кандидатстудентски документи в Аграрен университет. И тази година университетът отчита устойчив интерес към предлаганите специалности, като се очаква броят на кандидатите значително да надхвърли определените от МОН места за прием в държавна поръчка.
Традиционно, най-много  са желаещите да изучават специалностите „Растителна защита“, „Агрономство (полевъдство)“, „Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство)“, „Аграрно инженерство“, „Зооинженерство“.

Наред с „Бизнес икономика“ и „Аграрен туризъм“, атрактивна за кандидат-студентите е и новата специалност „Биоикономика“, която отразява най-актуалните тенденции в развитието на икономиката и обществото.
Заместник-ректорът по учебна дейност доц. д-р Боряна Иванова сподели, че Аграрен университет е сред висшите училища, които се радват на стабилност и приемственост и в него се обучават вече 3, дори 4 поколения от един род. Селското стопанство активно се развива през последните години, не само като национален, а и като топ приоритет на Европейския съюз. Земеделието вече отдавна не е само занятие и начин на живот, а високодоходен бизнес, когато се прави с необходимите знания и умения.

Приемът и тази година ще се осъществява с оценките от държавните зрелостни изпити, както и със стандартните допълнителни изпити по български език, георгафия, биология. От тази година се признават като кандидатстудентски и оценките от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация от същото професионално направление.

Кандидат-студентите могат да се запознаят подробно с дейността и образованието в Аграрен университет-Пловдив на сайта и фейсбук страницата, както и да кандидатстват онлайн на https://apply.au-plovdiv.bg/

За контакти: Учебно-информационен център – 032/654 250, 0882 384 293; uic@au-plovdiv.bg

Вашият коментар