Плевен дезинфекцира работните помещения и детските градини

Започна дезинфекция на работните помещения в Плевен. Дейностите ще се извършват в изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на епидемията с COVID-19, обявени от Министерството на здравеопазването, както и регламентирани в Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански от 13 август тази година.

Дезинфекцията ще се извършва всеки вторник и петък след 17.00 ч. в основната сграда на местната администрация на пл. „Възраждане” 2, а също и в помещенията на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” /ул. „Сан Стефано” 1/; на Центъра за административно обслужване на гражданите и Общинския домашен социален патронаж /пл. „Възраждане” 4/, Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” /ул. „П. Р. Славейков” 21/.

Детските ясли и останалите общински звена, които са включени в заданието на фирмата изпълнител към Община Плевен, следва  да организират същото мероприятие за сметка на собствените си бюджети.

За автора

Вашият коментар