Пловдив с нов дълг от 40 милиона

Общинският съвет гласува 49 точки от дневния ред на Пловдив днес. Едно от най-важните решения бе поемането на дългосрочен заем от 40 милиона лева по Закона за общинския дълг. Преди да се стигне до гласуване в залата имаше ескалиране на емоциите, относно прозрачността за употребата на заема.

Проектите, за които са предназначени да се използват парите са изграждане на подлез между ул. Царевец и ул. Модърн и коминикационно решение за ул. Царевец и ул. Модърн в участъка от бул. Коматевско шосе до бул. Хаджи Димитър. Реконструкция на кръстовище на бул. Цар Борис III Обединител и бул. Марица-юг, пробив на Водната палата. Реконструкция на ул. Царевец в участъка от бул. Хаджи Димитър до бул. Свобода – етап I. Реконструкция на бул. Хаджи Димитър в участъка от съоражение Коматевски пътен възел до ул. Царевец. И последно – Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив.

Общински съвет гласува по точката с 38 гласа ЗА, 7 гласа Против и 3 Въздържали се. Част от гласувалите Против са Слави Георгиев, Йордан Иванов, Веселина Александрова, Добромира Костова и Христина Кашилска.

Официалното и подробно описано предложение, внесено от Величко Родопски може да видите тук

Вашият коментар