Пловдив се обединява в подкрепа на Петър Иванов

Пловдивчанинът Петър Иванов има нужна от подкрепата на всички хора с добри сърца. След извършена преди три години операция за отстраняване на тумор, състоянието му се подобрява, но през това лято се установява рецидив на заболяването. Близките и приятелите на младия мъж се обръщат с призив към всички благородни хора с молба за помощ, за да бъдат осигурени средствата за неговото лечение.

Петър Иванов е на 37 години. През месец март 2018 г. беше диагностициран със заболяването нискостепенен глиален тумор в дясната част на мозъка. Това състояние на Петър наложи извършването на спешна операция, в хода на която беше отстранена по-голямата част от тумора, а това ведно с последвалата медикаментална терапия оказаха благоприятен ефект върху цялостното състоянието на Петър.

Тази година, през месец юли, след извършен ядрено-магнитен резонанс, беше установен рецидив на тумора, довел до значителното му нарастване.След продължилата близо месец комбинирана лъче и химиотерапия състоянието на Петър не се подобрява, тъй като освен по-голям, тумора е станал и по-агресивен.

Шансът на Петър да овладее непрекъснато влошаващото му се състояние е единствено чрез скъпоструващ медикамент – мощен химиотерапевтик, лечението с който ще струва по 10 000 лева на месец или общо 60 000 лева за целия курс на лечение – сума непосилна за него и близките му.

Поради тази причина те се обръщат с молба към всеки, който би могъл да го подкрепи, да стори това чрез дарителски превод, извършен по следната банкова сметка:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД: BG60UBBS88881000932617 – Петър Иванов Иванов.

Да бъдем хора! Да помогнем на Петър Иванов да живее!

За автора

Вашият коментар