Спомен за училището в Брезово

IN MEMORIAM

1922 – 2022

С подобен надпис и текст под името на човека се отбелязва с почит направеното от него през времевия интервал изживян от неговото раждане до смъртта му, но в случая текста по-долу е посветен на историята от първата копка направена на  15.IX.1922 г. за построяване на старата гимназиална сграда в Брезово до нейното разрушаване сто години по-късно.

Тази сграда в която получиха образование хиляди деца от Брезовския край беше символ на стремежа на брезовци за просвета. Историческата справка от архивите дава сведения, че будните брезовци подкрепят инициативата на местния абаджия Стойко Миневски и монасите от Калоферския манастир да се открие през 1837 г. светско училище с учител Манол Велев.

Чаршията на Брезово 1911г.

По негово предложение брезовци изграждат първата училищна сграда с 4 класни стаи в двора на черквата „Св. Димитър„.През 1882 г. завършва строежа на втората училищна сграда имаща 8 класни стаи, която също се оказва малка да побере децата от началното училище и кметската управа на Брезово от 1910 г. започва да обмисля как да се построи още по-голяма училищна сграда (с 40 класни стаи).

Източното крило на училищната сграда в края на грубия строеж 1925г.

За да оцените  тази амбиция на тогавашните общински управници на Брезово погледнете снимка № 1 направена през 1911 г.  и показваща тогавашната главна улица / чаршията / на Брезово. В протоколните книги на общината в Брезово от 1911-1912 г. са запазени решенията, които взема общинския съвет съвместно с училищното настоятелство, целящи да се набавят пари и материали от жителите на Брезово и намеренията общината да изтегли банков заем за строежа. В Постановление № 18 от 14 май 1912 г. Брезовският общински съвет приема да се разхвърлят като налог за всяка къща ( 368 са  тогава къщите в Брезово )  „ по 2 м3 ломени камъни и 1 м3 пясък, а който откаже и не иска да даде и предостави камъни или пясък на място, то да заплати камъните по 10 лв. и за пясъка по 5 лв или всичко 15 лв., ако откаже и тях да заплати доброволно то общинския секретар- бирник да ги събере принудително, получената сума да се записва на приход по параграф 11 т.1  училищен бюджет с които пари да се купят и прекарат материалите и разхода да се минава към параграф 16 на разходната част на т.г. учил. бюджет.“

С Постановление № 29 от 6.08. 1912 г. общинския съвет на Брезово „ Постанови:

Определя се веднъж завинаги да се разработят 400 декара общинска мера на с. Брезово и да отдаде под наем 400 дк. общинска мера. Определеното място още тази година да се отдаде под наем. Получените приходи ( наем ) да се внасят в за училищния фонд.

„С Постановление № 31  от 15.08.1912 г. Общинския съвет на Брезово„ Постанови:

Определя да се разработи за срок от 20 години част от общинската мера състояща се от около 1500 дек. називаема „ Селското„  срещу известна такса или наем от които 20 % да се внасят във фонда за издръжка на училището, а останалите 80 % да послужат за погасяване на заема и изплащане на лихвите му, който заем ще се сключи за постройка на училищно здание в селото ни“ .

С Постановление № 35 от 15.08.1912 г.  Общинския съвет на Брезово „ Постанови :

I. Приема да се продаде общинската гора на с. Брезово називаема „ Меше кория“.

II. Продажбата й да стане чрез публичен търг през 1913 г. та и получената сума да се запише по приетия по общинския бюджет 1913 г. параграф 2 б “.

Впечатляващо е, че текста на всяко от постановленията Общинския съвет завършва с думите : „ след допитване до народа препис от решението да се изпрати до Окол. и Окр. Управители „. Войните и последвалите две национални катастрофи спират временно решението на брезовци да построят ново училище. С идването на власт през 1919 г. на правителството на  БЗНС начело с големия български държавник и реформатор Александър Стамболийски брезовци получават законова и финансова подкрепа от държавата да осъществят своето желание за нова училищна сграда. В Брезово управляват земеделци -последователи на Стамболийски, чийто решения са изцяло в духа на образователните реформи предлагани от него като министър председател. По-долу прилагаме текст на съдържанието на част от тях от който може да се получи представа за тогавашните управленци, които без да са учили в престижни университети и без да притежават големи дипломи са имали възрожденския дух и жажда за образование, с които преодоляват огромните трудности в построяването на третата училищна сграда. Прави впечатление, че въпреки смяната на кметовете и общинските съветници целта да се построи училищната сграда остава постоянно тяхна основна задача. Първоначално общинският съвет обсъжда през 1920 г. построяването на училищна сграда с 30 класни стаи, но поради липса на архитектурен проект на такава сграда, общинските съветници склоняват да приемат изпълняващия се вече проект на училищна сграда от 16 класни стаи строящ се с подкрепата на Стамболийски в с. Виноградец / Кара Мусал / Пазарджишко. Недостатъчните налични пари в общинската каса на Брезово се набавят с банков заем на стойност 1 500 000 лв. Кметската управа призовава за доброволен труд от брезовци и с общи усилия през септември 1927 г. училищната сграда приема за новата учебна година децата от община Брезово. Училищната сграда има салон за спортни занимания на учениците използван дълги години  за кино салон , за театрални представления от местното читалище „ Отец Паисий“ и за общо селски събрания. След 9.IX. 1944 г. правителството на ОФ продължава да изпълнява образователните реформи на Стамболийски и с министерско постановление още преди да е завършила войната обявява на 1.XII.1944 г. разкриване в училищната сграда в Брезово на реална гимназия „Христо Смирненски„ с първи директор Христо К. Белобрадов , 13 учители и 524 ученици. В училищната сграда се обучават двусменно и учениците от началното училище в Брезово „Г. С. Раковски„. В деня на откриването на гимназията 1.XII.1944 г. брезовци откликват на призива на директора Хр. Белобрадов и събират 200 000 лв. дарени за обзавеждане на учебните стаи. През 1956 г. по предложение на тогавашния кмет на Брезово Неделчо Панчев и директора на гимназията Петър Димитров с цел да се отговори на новите изисквания за политехническо обучение в гимназията към училищната сграда се предават преустроените със средства на общината в кабинети по трудово обучение затворническите килии на бившия полицейски участък, завършва се предвиденото от 1922 г. разширяване на двора на училищната сграда с направа на спортни площадки, построява се каменната ограда на училищния двор.  През 1980 г. в Брезово се построява четвъртата училищна сграда и старата училищна сграда на гимназията и на началното училище става излишно бреме за кметското управление. Неуспешни се оказват опитите на кметската управа да се предостави тази общинска сграда за ползване от биологическия институт на БАН, за болница, за старчески дом, за мобилизационни вещеви складове на БНА и др. От 1986-1995 г. сградата е предоставена за нуждите на военно поделение на БНА. За качеството на строителните работи извършена от майсторите при изграждане на сградата  показателен е издържания успешен тест за здравината на нейната конструкция  на който я подлага Чирпанското земетресение през април 1928 г. с амплитуда 7 по скалата на Рихтер. Въпреки че е на тридесетина км. от епицентъра на това разрушително за много други сгради в страната новата двуетажна сграда с камбанария  на брезовското училище няма поражения. Сградата издържа и през следващите десетилетия на други силни земни трусове, но след закриване на военното поделение тя е оставена на милостта на природните стихии и грижите на семейство щъркели построили гнездо на камбанарията.

Централнато / южно / крило на училищната сграда с щъркеловото гнездо на камбанарията

Отношението към тази обречена от нашето безхаберие сграда ми напомня за манталитета на някои нашенци, които след като се построи водопроводната мрежа в Брезово  „надвили на масрафа си „ преустроиха кладенците изкопани от техните деди в септични ями, превърнаха реката в канал за нечистотии. През кметското управление на Филип Пулевски ураганен вятър, размества керемидите на покрива на училищната сграда и въпреки желанието на неколцина брезовци да ремонтират покрива кмета не предприема нищо за укрепване на сградата и така я обрича на разрушаване.

Източното крило на училищната сграда преди да бъде съборена 2022г.

 Следващите кметски управления също не полагат необходимите усилия да се запази сградата и така се стига до Решение № 339 от 27.05.2021 г. на общинския съвет на Брезово гласувано от всички общински съветници за нейното разрушаване, което навръх стогодишната от нейното построяване през 2022 е изпълнено. За да отдадем почит на направеното от нашите предци преди век и направим вярна оценка  на тяхното дело привеждаме текст от няколко постановления на общинските съвети отнасящи се строителството на сградата.

Терена след събаряне на училищната сграда през юни 2022 г.

Снимките онагледяват коментара и позволяват да се направи обективна оценка на станалото.

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43

                                   Днес 8 септемврий 1920 г. с. Брезово Пловдивска околия, Брезовски селско общински съвет събран на съвместно заседание с училищното настоятелство в общинското управление в присъствието на кмета Стоян Петров, п. кмета С. Дойчинов, общинските съветници: Аврам Раднев, Иван Цв. Доненчев, Иван Митев, Маню Колев, Гено С.Л. Павунов, Стоян Т. Ранделов, Иван С. Адърски, председателя на учил. Настоятелство Петко Цвятков, училищни Настоятели: Радню Г. Чорбаджийски, Вълю Манолов и Стоян Димитров в отсъствието на общ. съветници: Цаню С. Ранделов, Стою С.М.Колев и Енчо Раднев и учил. настоятел Станко М. Зайков се занима с въпроса за сключване заем за постройка на ново училищно здание за първоначално училище и прогимназия в с. Брезово съгласно правилника за отпускане заем на общините за учил. згради.

След щателно обмислюване по въпроса и станалите разисквания, като се взема предвид:

 1. Че сегашното училищно помещение освен че е нехигиенично, неудобно и не достатъчно с подпряно на много места от опасността да не би да се срути и да стане някоя катастрофа;
 2. Че всяко година се харчат десетки хиляди левове за поправката му, но пак е негодно;
 3. Че развитието на сегашните и бъдещи нужди налагат непременно в Брезово да има едно годно училищно помещение, което да отговаря за пълно основно образование ( първоначално и прогимназиално);
 4. Че по местоположението си Брезово като централно село, дългогодишен околийски център, винаги има и ще има още повече за в бъдеще достатъчно ученици за една пълна прогимназия даже и на пълна гимназия;
 5. Че всяко отлагане за постройка на училищно здание е против интересите на самото население защото то се лишава от сегашното си първоначално и прогимназиално училище тъй като зданието е негодно и за идната учебна година не ще ни се позволи да се поместят в него даже и учениците от първоначалното училище;
 6. Че общината още от 1897/98 г. е съзнала нуждата от постройка ново училище и е почнала да работи по това, като определила място за постройката му, разхвърляно е през 1912 г. по 1 куб. метър камъни на къща които се доставят на самото място
 7. Че през 1914 г. по нямане на други средства е разхвърлила общината извънреден налог за три години ( 1915, 1916 и 1917г. ) по 14220 лв. годишно или всичко 42660 лв., от които поради войната е събран само 31370 лв. досега, остава да се събира 11290 лв. наскоро и той ще бъде събран;
 8. Че макар и да е разхвърлян и събран такъв налог с такава малка сума сега нищо не може да се направи а ще трябва да се сключи заем без който по никой начин е невъзможно постройката на училище;
 9. Че разхвърляният и събран извънреден налог надминава 35 % от преките данъци на общината, които възлизат на 50310.70 лв. т.с. следва се върху тях еднократен общински данък 17608.50 лв., а общината е събрала 31370 лв. та параграф 4 на правилника за отпущане на заемна общините за училищни згради е изпълнен за което на основание параграф 3 от същия правилник

                                   ПОСТАНОВИ:

 1.  Приема се да се сключи заем 1 000 000 лв. / един милион лева / от Българската Народна Банка съгласно параграф 2 от правилника за отпускане заем на общините за училищни згради за срок 30 / тридесет / години за постройка на ново училищно здание в Брезово / основно и прогимназия / на два етажа с около 40 стаи включително салон за рисуване и пеене като училището се строи чрез търг заедно с нужниците и най-необходимата покъщнина.
 2. Настоящето заедно със сведенията упоменати в параграф 5 на същия правилник да се изпрати на Господина Пловдивски Окр. Училищен Инспектор за негово разпореждане.

                                                                       Кмет: /п/

                                                                       Пом. кмет: /п/

                                                                       Общински съветници : /п/п/

                                                                       Председател на учил. Настоятелство /п/

                                                                       Учил. настоятели: /п/п/

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

                       Днес 10 ноември 1920 год. с. Брезово Пловдивска околия, училищното настоятелство събрано на извънредно заседание под председателството на председателя Петко Цвятков в присъствие на членовете: Радню Чорбаджийски, Вълю Манолов, Стоян Димитров и Стоян Марков и главния учител Ст. Т. Орманов се занима с въпроса внесен от председателя който докладва: 1) че Г-н Пловдивския Окр. Инженер с писмото си под № 8293 от 1 т.м. съобщава, че въз основа писмото на Министерството но Общ. Згради, Пътищата и Благоустройството ( отделение архитектура ) под № 6409 от 30 октомври т.г. че министерството не разполага с типове училища с 30 класни стаи и не разполагало с персонал за изработване на планове и тръжни книжа за такова училище, та да се обърне настоятелството към частно практикуващ архитект; 2) че общинския съвет заедно с училищното настоятелство с постановлението си под № 50 от 31.Х. м.г. се отказва от училище с 30 класни стаи, а постанови да се построи такова с 16 класни стаи и то точно такова по плана на новото училище което сега се строи в с. Кара Мусал Т. Пазарджишка околия 3) че понеже постройката на училището ни трябва непременно идущата година да се започне и ако се чака щото направените планове и тръжни книжа да се изработят от Министерството, но поради това, че не разполагат с персонал, може би не ще скоро да ги изработи, макар и да има готови планове и тръжни книжа, а ще закъснее и по такъв начин ще се бави работата, а за да се свърши по-скоро  трябва да се плати на частно практикуващия архитект Джаков сумата 2000  / две хиляди / лева който е съгласен за такава сума да изработи и приготви планове и всички тръжни книжа и то точно по плана на Кара-Мусалското училище, която сума да се изразходва по стопански начин. Но понеже в т.г. училищен бюджет няма предвиден кредит за подобни разходи, не може и от непредвиден, то сумата да се изплати от наличността в училищната каса, документа за която да се пази като наличност пари в касата, а в бюджета за 1921 година се предвиди като дълг и се запише тогава на разход, то моли настоятелството да приеме това.

Настоятелството като изслуша председателя одобри докладваното от него, за което, въз   основа чл.8 и 9 от Закона за строене на училищни здания

ПОСТАНОВИ:

 1. Приема, щото плана на училищното здание което ще се построява и всички тръжни книжа да ги изработи частен практикуващ архитект Джаков и то точно според плана на училищното здание в с. Кара Мусал-Т. Пазарджишка околия за сумата две хиляди лева за сумата две хиляди лева ( 2000 )  която да се изразходва по стопански начин и се вземе от наличността в училищната каса; документа да се пази като наличност пари в учил. каса, а в бюджета за 1921 г. се предвиди като дълг и запише тогава на разход.
 2. Препис от настоящето да се изпрати Г-ну Пловдив. Окр. Инженер за одобряване цената и за препращане Г-ну Плов. Окр. Управител на утвърждение.

                                                           Председател /п/ П. Цветков

                            Членове: /п/ Р. Чорбаджийски, /п/ Ст. Димитров, /п/ В. Манолов, /п/ Ст. Марков

                         Главен учител: /п/ Ст. Орманов

                                    Вярно: Секретар Главен учител /п/ Ст. Т. Орманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57

            Днес 1 Декемврий 1920 година с. Брезово, Пловдивска околия, Брезовския селско общ. Съвет събран на съвместно заседание с Училищното настоятелство в Общ. Управление присъствието на кмета Стоян Петров, пом. кмета Стоян Дойчинов, общинските съветинци: Енчо Раднев, Гено Стоев, Иван Цвятков, Иван М. Видев, Маню Колев, Иван С. Адърски, Стоян Т. Ранделов и Аврам Раднев, Председателя на Училищното Настоятелство Петко Цвятков, Училищните Настоятели: Радню Г. Чорбаджийски и Вълю Манолов в отсъствието на общ. съветници: Цаню С. Ранделов и Стою Стоянов и училищните настоятели Станко Марков и Стоян Димитров се занима с въпроса внесен от председателя на Училищното Настоятелство Петко Цвятков по сключване заема 1000 000 лв. за постройка на ново училище искан с постановлението ни № 43 от 8 Септемврий т.г. като докладва, че според изработения план и тръжни книжа както и според мнението на компетентни по това лица заема от 1 000 000 лв. се оказва недостатъчен та трябва да се иска увеличение на заема на 1 500 000 лв. да не става нужда като се започне работата да се иска допълнителен заем или пък да стане работата недовършена, та моли съвета и нас Настоятелството да се увеличи размера на заема от 1 000 000 на 1500 000 лв

            Съвета и Настоятелството като изслуша докладваното от председателя взе пред вид че действително искания с постановлението ни № 43 от 8 Септемврий т.г. заем за постройка ново училище на сума 1 000 000 ( един милион лева ) е недостатъчен а за да може се доизкара зданието на пълно както и да не иска втори път сключване на заем за същата цел непременно трябва да се увеличи размера на заема на 1 500 000 лв. за което ПОСТАНОВИ:

 1. Приема да се увеличи размера на заема за постройка ново училище в с. Брезово искан с Постановлението ни № 43 от 8 Септемврий т.г. от 1 000 000 лв. на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева )
 2. Препис от настоящето да се изпрати на Господина Пловдивски Окръжен Училищен Инспектор за препращане и прилагане към Постановлението ни № 43 т.г.

Кмет: /п/ С. Петров

                                    Общински съветници: /п/ /п/

                                    Пред. Учил. Наст. : /п/                              

                                               Членове: /п/ /п/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 17

            Днес 30 Юний 1922 год. с. Брезово, Пловдивска околия Брезовския селско общ. съвет събран на извънредно заседание съвместно с учил. Настоятелство под председателството на общ. кмет Иван Митев в присъствието на пом. кмета Станю Ст. Кюркчийски и членовете: Радню Атанасов, Стефан Ст. Попов, Димитър Дойчинов, Стефо Митев, Минчо Ст. Сандалски, Колю Ст. Ранделов, Станко Ив. Коларов, Стоян Дойчинов и Велю Манолов, председателя на учил. Н-во Радню Йонов, и настоятели: Митю Стоянов Пухтев, Христо А. Гагов, Андон Т. Кузманов, Радню Г. Чорбаджийски и Директора на прогимназията К. Койчев в отсъствието на Стоил Раднев се занима по въпроса внесен от кмета който докладва, че постановлението на общ. съвет и учил. Н-во под № 38 от 21 Май н.г. с което е искано да се извърши постройката на училището ни в Брезово докрай по стопански начин е утвърдено от Господина Министъра на общ. сгради, пътищата и благоустройството повърнато с предписанието му под № 3964 от 30.-II н.г. та ще трябва да се намерят и наемат майстори и работници и се почне постройката на които майстори и работници надниците съгласно същото постановление трябва да се определят от общ. съвет и учил. Н-во , че такива майстори се явиха Хубен Андреев, Милчо Ненов, Васил Милев и сега са тук, та моли съвета да им определи надниците както на майсторите така и на простите работници т.е да се спазарят.

            Съвета и Настоятелството като изслуша докладваното от кмета взе пред вид, че извършваното постройката на учил.  ни здание е разрешено по стопански начин но надниците на майсторите и работниците да определя общ. съвет заедно с училищното Настоятелство които надници според чл. 9 от закона за строене на учил. здания следва да бъдат удобрени от надлежната окр. техническа власт, за която цел се повикаха явилите се майстори да предложат по какви надници най- износни би приели да работят на училището и след като прегледа предложените цени от всичките майстори намери, че цените на майстора Васил Милев са най-износни ( най-ниски ) за учил. каса и от тях по-ниски цени надали ще се намерят но само че не са в надници, а на изработен куб. метър, кв. метри и пр. за което,

                                               ПОСТАНОВИ:

            I Приема да се наемат майстори-работници, които да работят на новото учил. здание като им се плаща надница според изработената от тях работа както следва:

1/ За 1  куб. метър каменна зидария да се плаща -95 лева; 2/ с редовни камъни за 1 кв. метър-35 лева; 3/ тухлена зидария на партера за 1 куб. метър-100 лева; 4/ тухлена зидария на етажа на 1 кв. метър-110 лева; 5/ нареждане греди на избата на 1 кв. метър-9 лева; 6/ нареждане греди на партера за 1 кв. метър- 12 лева; 7/ нареждане на греди на етажа за 1 кв. метър-14 лева; 8/ покривна конструкция на наклон за 1 кв. метър-32 лева; 9/ обшиване покривка с дъски за 1 кв. метър-10 лева; 10/ покриване с марсилски керемиди за 1 кв. метър -12 лева; 11/ чер таван с кал 1 кв. метър-13 лева; 12/ тавански летви 1 кв. метър-12 лева; 13/ вътрешна мазилка 1 кв. метър-13 лева; 14/ вънкашна мазилка 1 кв. метър- 35 лева; 15/ дюшаме с готови дъски за 1 кв. метър-12 лева; 16/ наместване с готови стъпала погон. м.-30 лева; 17/ направа на дървени стъпала -75 лева;

            II Докато се почне зидарията и др. работи при работене земл. работа ( изкопаване избите, основите и пр. ), които ще се извършат и с трудоваци, то на майстора Васил Милев до извършване изкопаването избите и основите да му се плаща по 25 лева на ден.

            III Понежи при работата постройката не са нужни само майстори работници, но и трябват и прости работници ( не майстори ), които да копаят основи, изби, да носят камъни, вар, пясък и др. материали то на такивата работници от колкото има нужда да се наемат като им се плаща по 80 лева на надница.

            IV Препис от настоящето да се изпрати на Господина Пловдивски Окр. Инженер на удобрение съгласно чл. 9 от закона за строене здания за народни училища.

                                                                       Кмет : /п/

Пом. кмет: /п/

                                                           Членове: /п/ /п/

                                               Учил. Настоятелство: Председател: /п/

                                                           Членове: /п/ /п/

                                               Вярно: Секретар /п/

                                                           Директор: /п/

Историята на брезовската училищна сграда е подобна на съдбата на училищните сгради в стотици други градове и села в България. Тази тягостна констатация повдига въпроса кои са по-европейци ? Дали нашите предци преди сто и повече години, които въпреки недоимъка строели училищни сгради за децата на България или ние техните потомци които със своите действия и бездействия участвахме в разрушаването на построеното.  Защо габровци запазиха далеч по-старата сграда на Априловската гимназия, а брезовци недооцениха и неопазиха построеното от техните предци. За кого се отнасят думите пропити с огромна горест написани от големия български поет Кирил Христов: „Хубава земя си, родино моя, но негоден народ живее в тебе, хора с груби души, за които красотата на човешките отношения е заключена със седем ключа. Може би, когато след няколко поколения биволските кожи се свлекат, ще светне нещо скъпо и у българина, може би у тоя осакатен роб има още нереализирани възможности, които се таят в тоя материал, в туй мътно вино, от което може да излезе шампанско или оцет”.

PS. Приложените по-горе в текста архивни документи са получени от ДАА-Пловдив ф. 172 о.1 а.е. 8

Докато написаната по-горе историческа справка за училищтната сграда чакаше няколко месеца благоволението на редакцията на един от българските вестници за публикуване, кмета на Брезово подписал заповедта за събаряне на сградата, бе удостоен с наградата на Националното сдружение на общините в България „ Кмет на годината 2022”

O, tempora! O, mores!

22.08.2022 г.  гр. Пловдив                          проф. д-р Иван Неделчев Панчев

                                                           / учил 11 години в съборената училищна сграда /

За автора

Вашият коментар