Тестовете за антитела: Имат ли значение референтните стойности на лабораториите?

През втората половина на ноември, по повод заповед на МЗ, съгласно която гражданите вече могат да получат зелен сертификат и с удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV-2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml, възникнаха редица неясноти и въпроси.

Без никакви претенции за експертен анализ, но с претенции на граждани, търсещи информация за факти, касаещи пряко правата и задълженията им, ще се опитаме да обобщим част от казусите, в които попадаме, за да потърсим отговори от съответните специалисти.

Видно от мотивите към цитираната заповед, както и от личния ни опит, различните лаборатории използват различни тестове. Въпреки че резултатите на всички одобрени за целта лаборатории вече са в BAU/ml, референтните им стойности са твърде различни, според стандартите на всяка аналитична платформа. Така се стига до различни стойности,  над които се приема положителен резултат за преболедуване или прекарана латентна инфекция, представени в една и съща мерна единица.

 При това положение как достигаме изисквания резултат 150 BAU/ml в различните лаборатории?

Нека условно назовем три популярни лаборатории А, В и С.

В лаборатория „А“ с референтни стойности 33,8 BAU/ml,  резултат от 150 BAU/ml е близо 5 пъти над нормата. В лаборатория „В“ с референтни стойности 7,1 BAU/ml същият резултат e около 21 пъти над нормата. В лаборатория „С“ с референтна стойност 0,823 BAU/ml резултатът е около 182 пъти над нормата.

Може ли да сме едновременно в толкова различно състояние на защитеност? И какво ниво на защитеност изисква от нас държавата, за да ни предостави заветния сертификат – 5 пъти над референтната стойност, 21 пъти над референтната стойност или 182 пъти над референтната стойност?

Е, какво всъщност се случва?

Референтните стойности на лабораториите се пренебрегват и МЗ търси абсолютния резултат от 150 единици, т.е. не се съобразява със спецификите на тестовете и със стандартите на производителите им? Ако е така, не е ли това неправилно интерпретиране на резултатите?

Не следва ли МЗ да диференцира релевантните за сертификат резултати според вида на направения тест?

Как МЗ стигна до стойността 150 BAU/ml като минимална за получаване на сертификат?

В становищата на специалисти, официално представени при обсъждането на заповедта, се разсъждава върху въпроса колко пъти над референтната стойност на всяка една лаборатория трябва да бъде резултатът, за да гарантира надеждна защита за срок от три месеца. В самите мотиви на заповедта се възприема за протективен титър да се счита количество, надвишаващо 10 пъти референтните граници, отразени в резултата на изследването. В крайна сметка тази логика е изоставена в самата заповед, за да бъде възприет актуалният, абсолютно неясен за обществеността критерий, а именно наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV-2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Това препятства възможността на хора с доказани антитела много пъти над нормата, да получат сертификат. Защо?

Реални житейски казуси на двама души, решили да направят два или повече теста по различни методи в рамките на няколко дни, повдигат още въпроси.

 При единия човек са налице следните приблизителни резултати:

 30 BAU/ml при референтна граница 0,823 BAU/ml;

 50 BAU/ml при референтна граница 33,8 BAU/ml;

 96 BAU/ml при референтна граница 7,1 BAU/ml.            

При другия резултатите са:

40 BAU/ml при референтна граница 33,8 BAU/ml;

 90 BAU/ml при референтна граница 7,1 BAU/ml.

Посочените резултати нито са близки като числа, нито следват пропорционално референтните стойности. Какво е обяснението за тези различни стойности?

Забележка: Снимките в материала са илюстративни

За автора

Коментари (3)

  1. Има лекари, които срещу сума изкарват резултат от 456 BAU/ml на хора, които са го преболедували преди година.
    Не разбрахте ли, че всичко е фарс? Значи децата могат безплатно да плюят в пакетче, а ние възрастните трябва да плащаме 96 лв за PCR, защото видите ли само той открива Ковид.

    Отговор
  2. Има ли норма за различни възрастови групи? Детето ми е на 13 години и има 55.58 BAU/ml, при норма 7.1 BAU/ml. Или за всички възрастови групи нормата е еднаква. Педи въвеждането на тази еденица BAU/ml имаше в различни лаборатории норми според възрастовите групи

    Отговор

Вашият коментар