Учат търговските обекти как да рециклират правилно

В Пловдив започва информационна кампания, която да увеличи дела на разделното събиране на хартиени отпадъци от малките търговски обекти.

Според общинската наредба за управление на отпадъците, ако търговските обекти генерират по-големи количества могат да сключат договор с лицензирана фирма, която да извозва отпадъците, каквито имат големите вериги, хипермаркетите и моловете.

За да коментират това се събраха на среа рециклиращите фирми Екопак и Булекопак, както и представители на районните администрации.

Проблемът затруднява работата на почистващите фирми и създава сериозни затруднения пред рециклирането на отпадъци. Малките търговски обекти генерират сериозен обем от картонени отпадъци ежедневно, които според общинската наредба имат право да изхвърлят в цветните съдове за разделно събиране, но вместо това те пълнят контейнерите за битови отпадъци, а гражданите са недоволни, че кофите преливат от боклуци.

Експертите от рециклиращите фирми подчертаха, че по-големия си процент хартията, изхвърлена в общите контейнери, става негодна за рециклиране и се налага да бъде депонирана. Затова подобряването на събирането й ще помогне за намаляване на обема от отпадъци, които се депонират на сметищата Цалапица и Шишманци.

Усилие е необходимо и от търговските обекти, затова общината ще изготви писма до управителите, за да получи всеки един обект подробна информация за реда на събиране и изхвърляне на отпадъците.Вашият коментар