Учебен център в Тракия икономическа зона плаща обучение за „Машинен техник“

Прием на желаещи да се обучават по професията „Машинен техник“ започна в Учебния център на Либхер в завода на фирмата в подзона Марица, част от Тракия икономическа зона. Световната компания бе първият чуждестранен работодател в страната, който създаде и лицензира обучително звено – през 2009 г., след трансфер на know-how от немски дружества на концерна, припомня Катя Стайкова, директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Тя посочва, че политиката на компанията за хладилници и фризери „Либхер-Хаусгерете Марица“ е един от добрите примери как бизнесът в ТИЗ „отглежда“ кадрите си.

Учебният център разполага с най-съвременното оборудване, технологии и теоретичен материал за придобиване на адекватни знания и умения – най-доброто от немската традиция в машиностроителните специалности.

Тази година в него ще бъдат приети 12 обучаеми по професията „Машинен техник“. Желаещите могат да кандидатстват до 31.05.2023 г. По време на едногодишния курс обучаемите ще изучават дисциплините струговане, фрезоване, пневматика, електропневматика, хидравлика и др.

Едно от основните предимства за курсистите е, че те получават заплащане по време на обучението.

След завършването си ще намерят реализация като механици, шлосери и машинни оператори в различните производствени отдели на фирма Либхер. Курсът е подходящ за кандидати, имащи влечение към техниката и желаещи кариера в промишлени предприятия.

Същевременно предоставя на завършилите го едно сигурно и перспективно бъдеще, защото Тракия икономическа зона е най-големият индустриален център в България, „дом“ на над 200 фирми, допълва Стайкова.

За автора

Вашият коментар