Започва кандидатстването за прием в първи клас в Пловдив

Родителите на децата, родени през 2016 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2023/2024 година, ще могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg от 10.05.2023 г.

За седма година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване чрез разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година.

В срок до 10.05.2023 г. се обявяват свободните места за първото класиране, след което родителитеще могат да подадат заявления за участие в първото класиране на своите деца. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 2 юни 2023 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 31 май 2023 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 30 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която при подаден от верен адрес на детето системата автоматично зарежда данните за годината на адресната регистрация и групата на уседналост, в която попада. Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. Съгласно промяната от тази година за уседналостта може да се ползва и предходен адрес, ако е в района на същото училище, в което е и последният адрес. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които няма да имат навършена 12-годишна възраст към началото на учебната година.

Данните от кампаниите през предходните шест години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен (между 94 и 97% от класираните деца са приети по първо желание). Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация. За училищата, в които има паралелки с обучение по Монтесори, родителите могат да кандидатстват поотделно за тези паралелки и за другите паралелки в училището ( като за отделни желания).

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секциите „Точки за прием“, „Нормативни документи“, както и от „Ръководство за родителя“.

За автора

Вашият коментар