12 магистратури във ФИСН на ПУ

12 са акредитираните магистърски програми към Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Подаването на необходимите документи за прием започва от 10 септември 2013 година.

800 лева ще е семестриалната такса за магистърските програми, а кандидатите ще могат да избират измежду „Бизнес администрация”, „Бизнес комуникация и връзки с обществеността”, „Управление на човешките ресурси”, „Финансов мениджмънт”, „Международна търговия”, „Счетоводство и анализ” и „Културни и социални дейности в туризма”, за завършилите 4-годишен курс на обучение. И „Бизнес икономика”, „Корпоративно управление”, „Счетоводство”, „Мениджмънт на корпоративната сигурност” или най-новата специалност – „Финанси”, за дипломиралите се като професионални бакалаври.

Обучението в магистърските програми е 3 или 4 семестъра в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен и професионалното направление на курса за висше образование, а за полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа, студентите не дължат такси.

 

Вашият коментар