360 начинаещи учители с наставници по европроект

360 начинаещи учители получават подкрепа от наставници по проекта “Novice Educator Support and Training /NEST/, финансиран по програма „Еразъм+“. Менторите са експерти, отговарящи за различни предметни области в регионални управления на образованието, а  учителите, с които работят, преподават учебни предмети в различни степени на училищното образование. Благодарение на подкрепата начинаещите учители получават насоки как по-добре да структурират преподаването си и успяват да откриват кои техники работят най-добре при техните ученици.

Целта на NEST е да въведе нов подход, който се основава на обучителна програма за ментори на учители с до пет години опит в системата на образованието. В дългосрочен план това би подпомогнало задържането на повече учители в системата на училищното образование. По програмата експертите придобиват умения как да бъдат ефективни наставници на начинаещите учители, като в обученията им, на фокус са поставени стратегии за подкрепа на учители, които попадат ситуации, свързани с решаване на конфликти между учениците, случаи на агресия и работа с деца в риск от отпадане.

От стартирането на проекта през 2021 г. до сега в България са обучени 60 експерти от 14 регионални управления на образованието. Всеки един от наставниците работи с трима учители в рамките на две учебни години.

Проектът се реализира в шест държави – България, Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великобритания. Партньори в изпълнението на национално ниво са Министерство на образованието и науката, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и фондация „Заедно в час“. Изследователски екип от Университета Дуйсбург-Есен, Германия оценява резултатите от работата на наставниците и начинаещите учители. До момента междинните проучвания показват, че 95% от експертите, участници в програмата смятат, че благодарение на обучението се чувстват по уверени в работата си като наставници.

За автора

Вашият коментар