93% от местата по държавна поръчка в ПУ заети след трето класиране

Продължава записването за единични свободни бройки в 12 направления

След трето класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ запълни 93,20% от общия акредитиран план, процентът съответства на 2987 първокурсници по държавна поръчка. Записани са и 644 нови студенти в платена форма, съобщи зам.-ректорът по информационна инфраструктура и акредитационни процедури проф. д-р Антон Илиев.

Университетът обяви допълнителен прием за единични свободни места в 7 факултета: Физико-технологичен, Химически, Филологически, Философско-исторически, Биологически, Педагогически факултет, Факултет по икономически и социални науки. Незаети места има и в 11 от бакалавърските програми от приоритетни професионални направления, по които приетите ще се обучават с държавна субсидия, без такси за целия период на следване за академичната 2022/2023 година за новоприети студенти в държавна поръчка, уточни проф. Илиев.

Свободните места и условията за прием за тях са публикувани на сайта на висшето училище.

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. По традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ той се насрочва в три конкурсни кръга в три последователни дни на м. септември. През тази година определените дати са 14, 15 и 16 септември, съобщиха от висшето училище.

Вашият коментар