94% от кандидатите за първи клас са приети по първо желание

На 15 юни 2021 година се проведе първото класиране за прием за в първи клас за новата учебна година. Резултатите показват, че 93,8% от класираните 2933 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3082 деца (с 149 повече от предходната година), като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3325 свободни места все още не са заети 392.

За класираните деца предстои записване в училищата до 22 юни. Заради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, е необходимо родителите да посетят интернет страницата на учебното заведение, в което са класирани децата им или да се свържат с негов представител, за да уточнят времето за записване.

В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като тя е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.

Некласирани са 149 деца, от които за 117 деца родителите са избрали само едно единствено желание. При по-голяма част от тях желанието не е училището в района, на който детето е адресно регистрирано. Установи се, че 9 от некласираните деца са регистрирани в района на училището през последната 2021 г. Само в едно от училищата, поради намаления брой свободни места, има некласирани деца, регистрирани през 2019 и 2020 г. Сред некласираните 149 деца има 19, които нямат адресна регистрация в Пловдив. 51 деца са  приети, въпреки че имат адресна регистрация  извън града.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 65% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (66% от класираните) избраха училището, в района на което е адресната регистрация на детето, почти 5% (това са 133 от родителите) избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и над 29% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

В срок до 23 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 30 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина след първо класиране, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване на онлайн на заявления за участие във второ класиране е 28 юни 2021 г. 24:00 ч. , а за подаване на хартиен носител в избраното училище, е 25 юни 2021 г. до края на работния ден.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови. Има достатъчно места за всички желаещи и очакванията, че след второ класиране всички кандидати да бъдат приети.

За пета поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас. Системата работи безупречно и родителите не изпитват затруднения при подаване на заявления. https://priem.plovdiv.bg/

За автора

Вашият коментар