Ден на отворените врати в измервателна станция „Баня Старинна”

Всяка година на 5 юни хората по света отбелязват международния Ден на околната среда. Тази година той се провежда под мотото „Надигни гласа си, не нивото на морето”. Целта е да се насочи вниманието на жителите на планетата към проблемите, които климатичните промени и нарастващото ниво на световния океан поставят пред островните държави. Както знаем, за този проблем много се говори, а еколози и учени са много притеснени от случващото се.

Важна част от околната среда, играеща съществена роля за здравето на хората, както и за продължителността на живота, е атмосферният въздух. Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пловдив и Регионалната лаборатория на ИАОС обявявиха 5-ти юни за  Ден на отворени врати. Стационарната измервателна станция „Баня Старинна” ще бъде отворена от 10.00 до 14.30 часа за всеки желаещ да види в как се отчита състоянието на въздуха в града.

Вашият коментар