Инфографика на тема презентационните умения

SmartiGraphs  и EnterTraining споделят с нас една инфографика на тема презентационните умения. Тези умения са качество, което е нужно ежедневно в днешно време. Всеки от нас продава, споделя, вдъхновява, но тези, които успяват да усъвършенстват тези си умения достатъчно, впечатляват като биват запомняни и прогресират. Реализацията на добрата презентация изисква много подготовка, но дори и да сте  вложили много старание и усилия за подготовка на презентацията, ако ви липсват презентационни умения, може  отнво да се стигне до провал.

Най-просто казано презентационните умения са умения да “продадеш” себе си. Смисълът на всяка една презентация е да се достигне до публиката. Затова се изисква емоционална интелигентност (умение както да владееш собствените си емоции и едновременно да разпознаваш и управляваш емоциите на публиката).

 Да “хванеш” вниманието на публиката е от особено значение за добрите презентационни умения. Използването на хумор, допринася също така за сближаване с аудиторията и поддържане буден нейния интерес.

Презентацията, което в превод означава „представяне” или „демонстриране”, в съчетание с възможностите на компютърните технологии, е удобен начин за визуално демонстриране на процеси, проучвания или изследвания в областта на науката, бизнеса, образованието, рекламата пред аудитория. Презентаторът трябва да говори ясно,силно и отчетливо.

Гледайте видеата на EnterTraining, те ще ви дадат още много информация за това как да си подготвите и представите своите презентации пред публика.

EnterTraining е развлекателно-обучително предаване, което има за цел да осигури по няколко приятни минути на седмица на своите зрители, докато те научават интересни неща. Предаването излиза всеки четвъртък и е насочено към всички с интерес към самоусъвършенстване, независимо дали са мениджъри над 30 години или ученици и студенти.

За автора

Вашият коментар