Магистърска програма „Публична администрация“ в ПУ

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява прием за учебната 2013/2014 година в магистърска програма „Публична администрация“.

Тя е в професионално направление Администрация и управление, акредитирано с решение на Национална агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 71/22.07.2008г, и целта ѝ е да подготви висококвалифицирани специалисти за работа в държавната служба и държавните и общински институции; специализираните администрации; международните и европейски институции и др.

Обучението се осъществява чрез лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, интерактивни форми на обучение, представяне и обсъждане на курсови работи.

Ръководител на програмата е проф. д-р Дарина Зиновиева.

Приемно време: всеки делничен ден от 10.00ч. – 12.00ч.; 14.00ч. – 16.00ч. каб. 102 Ректорат на ПУ „П. Хилендарски“.

За повече информация:

http://law.uni-plovdiv.bg/?page_id=9

Тел.: 032/ 261 283

Email: law@uni-plovdiv.bg

 

За автора

Вашият коментар