На 2-ри януари 1835 врати отваря Първото Взаимно училище

На днешната дата през 1835 година е открито първото Взаимно училище в България

Това става в Габрово от Неофит Рилски по инициативата на Васил Априлов

Неговото откриване е предшествано от дългогодишното развитие на килийните и елинобългарските училища, които подготвят обществото за следващата голяма крачка в развитието на българската просвета.

Взаимното училище поставя началото на новобългарското образование. Това е светско начално училище. Обучението в него продължава 2 години. Изучават се граматика, нравоучение, хигиена, естествознание, география, история, аритметика и вероучение. Всичко се преподава на български език, въпреки че в онова време българският народ е под Османска власт.

Вашият коментар