Над 70 млади филолози анализират в Пловдив идеите, идеалите и утопиите по пътя на словото

Студентите и докторантите участват в двудневна конференция организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ и Съюза на учените

Двудневна научна конференция за студенти и докторанти с международно участие започва утре – 11 май, в Пловдив. Мотото на форума е „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“. В конференцията ще участват над 70 млади филолози – бакалаври, магистри и докторанти. Те са представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Института за български език и Института за литература при Българската академия на науките, Нов български университет, Медицинския университет – Пловдив. Чуждестранното участие е от Сърбия и Пакистан.

В Секцията по езикознание присъстват доклади с различна тематика – върху граматичните особености на българския език – морфология и синтаксис, разгледани като персонални явления на българската граматична система, както и в сравнителен или в съпоставителен план. Популярното в съвременността понятие „езикова картина на света“, значението на фразеологизмите, метафори с първи компонент „зоо“ в българския и английския език, словоредът на въпросителното изказване в разговорната реч, проблемът за вътрешната форма на заемката „селфи“ са само част от заявените смислови насоки в тълкувателските търсения по  езиковедските въпроси.

Светът на възрожденеца и възрожденският човек като възприемател на новото,  културният шок и опитването на света в Алековото „До Чикаго и назад“, физиологията на града във Вазовия разказ „Кардашев на лов”, егоистичният „аз“ в лириката на Кирил Христов, безвремието на балканския човек у Иво Андрич и Йордан Радичков, граници на съзнанието в поезията на Александър Геров, движението от журналистика към литература и влиянието на журналистическата работа върху художественото писане – това са само част от интересните теми, които ще бъдат представени в литературоведската секция.

Мотото „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“ е посветено на 120-годишнината от смъртта на Алеко Константинов. По повод годишнината студенти от специалността „Актьорство за драматичен театър“ в ПУ от класа на доц. Иван Налбантов ще изпълнят откъс от пиесата на Руси Божанов „Щастливеца иде“.

Като специален гост на научния форум домакините ще посрещнат сатирика Здравко Попов, представен от литературоведа доц. д-р Владимир Янев.

Сегашното издание е деветнайсето поредно от провеждането на научната конференция. Всяка година тя има различен наслов и дава среща на езика и литературата, видени през погледа на младите тълкуватели. Национално жури по езикознание и литературознание ще оценява текстовете на участниците.

Съпътстваща инициатива е постерната изложба „Граматиката като свободно изкуство“. Презентираните в изложбата графики са картини на изреченската структура, получени с помощта на Фразово-структурната граматика и нейните инструменти за анализ и образно представяне на изречението. Автори на графиките са студенти, дипломанти и докторанти към Катедрата по български език на Филологическия факултет при Пловдивския университет.

 

 

Вашият коментар