Обновяват три детски градини със спортни площадки, пейки и нови настилки

Три детски градини в район „Северен” спечелиха проекти по пилотната подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища и детски градини“.

В детска градина „Бреза” ще се реализират два проекта.В основната сграда, намираща се на ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови” 21, ще се извърши подмяна на настилката на централния вход на детското заведение.Ще бъдат сменени старите плочки и бордюри с нови. Във  филиала на булевард „Дунав” 69  ще се изгражда детска спортна площадка за игра, която ще бъде комбинирана за 3 вида спорт: баскетбол, волейбол и футбол на малки вратички.

В детска градина „Дъга” предстои ремонт на 1 детска площадка, който включва подмяна на 2 броя сенници, пейки и пружиниращи детски клатушки.За втори път детското заведение кандидатства по тази програма.През 2018 година бе ремонтирана детската площадка във вътрешната дворна част.

В детска градина „Марица”, в  сградата на булевард „Марица” 53, дворното пространство ще се покрие с ударопоглъщаща настилка, с цел предпазване на децата от наранявания.Миналата година по същия проект бе изградена спортна площадка с изкуствена зелена трева.

Вашият коментар