Приключи най-мащабният здравен форум в Пловдив

Пловдив беше домакин на едно от най-големите събития на имунологичната общност в България и Европа

Конгресът по имунология, в чиято организация участва и Медицински университет Пловдив, събра на едно място специалистите, работещи във фундаменталната, приложната и клинична имунология.

“По време на форума всички ние имахме възможността да се запознем с последните достижения в тази област. Стремежите са да се постигне тясно сътрудничество между тези три звена, защото без обединение имунологията няма да се развива добре”, твърди председателят на Българската асоциация по клинична имунология и Национален консултант по имунология проф. д-р Елисавета Наумова от УМБАЛ „Александровска“- София. „Участниците в конгреса тази година бяха около 150, в това число и 12 гост лектори от Европа и Америка, изтъкнати специалисти в областта на имунологията“

Допълни тя.

Имунологията е едно от най-бързо развиващите се звена в науката и медицината. То е и изключително полезно за хората. Целта на учените е чрез познанията, с опита и възможностите, които имаме в България, да помагат на пациентите да бъдат по-здрави и да боледуват по-малко.

“Този конгрес събира и интегрира и хора от други специалности, с които ние работим, и това показва философията на нашата дейност. Представените на конгреса данни от научни изследвания са в полза на обществото и са свързани както с редица познати заболявания, така и с нови теми на научния прогрес като репродуктивната имунология, трансплантациите, онкоимунологията.”

Заяви проф. Мариана Мурджева, която е ръководител на катедра „Микробиология и имунология” и заместник-ректор по “Международно сътрудничество и проектна дейност” на Медицински университет- Пловдив.

МУ-Пловдив участваше на конгреса и с представянето на научната си дейност, свързана с имунологичните проучвания, които се правят в много катедри. 

В програмата на конгреса се представиха различни теми, свързани с автоимунитета, с вродените имунни дефицити, с ролята на различни молекули в постоперативните усложнения при някои пациенти и инфекциозната имунология. Конгресът се провежда на всеки четири години. Това е петото му издание с национално участие.

„Имунологията присъства във всички медицински специалности, така че и темите, които обхващаме са много широки и вълнуват почти всички медицински специалисти”

Заяви проф. Мария Николова – съпредседател на Българското дружество по имунология и ръководител на отдел „Имунология“ при Националния център по заразни и паразитни болести в София. Вече има създадено училище по имунология. 

“Неговата цел е да организира младите учени да се сблъскат с реални проблеми в основата на науката и които да се срещат отрано с учените, промотиращи науката сред младите учени”

Сподели доцент Андрей Чорбанов, ръководител на департамент по имунология при БАН и съпредседател на Българското дружество по имунология.

Ученият разказа, че това е една добра възможност на място да се организират мероприятия, в които да участват чуждестранни учени – хора с много богат опит. В противен случай младите кадри посещават чуждестранни училища в Европа и впоследствие остават там. Училището по имунология е организирано изцяло с подкрепата на Европейската федерация на имунологичната асоциация. 

Сред официалните гост лектори на конгреса бе и австрийският проф. д-р Ханес Стокингер, който ръководи Катедрата по молекулярна имунология при Медицинския университет във Виена. Според него нивото на всички местни и чуждестранни лектори е много високо. Той остана с отлични впечатления от нивото на младите български  презентатори -докторанти и постдокторанти.

„Това, което България няма е петрол и природен газ, но това, което има България, са мозъци“

Подчерта австрийският учен.

Според него е важно да има изградена система, условия и добра база за младите учени след обучението си да останат в България и да продължат професионалното си развитие у нас.

Ключов лектор при откриването на конгреса беше проф. д-р Греъм Павелек от Университета в Тюбинген, Германия, който представи връзката между стареенето, имунитета, туморите и някои латентни вируси.

Вашият коментар