Първото класиране за гимназиите вече е ясно

Кандидатстващите след седми клас деца вече могат да проверят вариантите за бъдещото си гимназиално  обучение след излязлото първо класиране.

Бъдещите гимназисти и техните родители могат да проверят къде са приети в електронната платформа на Министерството на образованието http://priem.mon.bg

За целта е необходимо да имат входящ номер и код за достъп от получената служебна бележка.

Приетите ученици на първо класиране могат да бъдат записвани в училищата до 16 юли.

Тези деца, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление отново до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията си, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класирането приключва до 20 юли 2020 година.

За автора

Вашият коментар