Само 8% от местата в ПУ са свободни

След изтичането на крайния срок за записване от третия етап за прием, Пловдивски университет е запълнил 92% от акредитираните си специалност.

Почти изцяло са заети местата в направления „Педагогика” и „Социални, стопански и правни науки”. За направление „Изкуства”, а като цяло за ПУ „Паисий Хилендарски”, окончателното попълване на випуска ще бъде през септември, когато по традиция се провеждат редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър” – в три кръга на 12, 13 и 14 септември.

За останалите единични свободни места в изброените направления, както и за незаетите позиции в направление „Природни науки, математика и информатика”, висшето училище обявява допълнително класиране и прием. Информация за подаване на документите и специалностите, за които се кандидатства, са публикувани на сайта на Пловдивския университет: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2013/Objava_III_V3.pdf.

Издържалите успешно есенната сесия на държавните зрелостни изпити също могат да подават документи за кандидатстване за специалности, в които балообразуването е с матуритетна оценка.

За автора

Вашият коментар