Студенти подготвят конференция за Екологията

Студентите от ПУ„Паисий Хилендарски” се подготвят за четвъртата студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене“ през май. Главни  организатори са Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски” и катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.   Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други ВУЗ от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научно-популярни разработки.
Традиционно конференцията акцентира върху различните области на екологията, но тази година за първи път разширява своето поле и ще включва и доклади от всички области на биологията и методика за обучението по биология. Всички студенти и докторанти независимо от специалността, в която се обучават ,могат да участват в конференцията ,стига докладът им да отговаря на тематиката на посочените направления.


За Фотоизложбата

 

Тази година за първи път успоредно с конференцията ще се проведе и фотоизложба на тема „Природата на България през моите очи“. Конкурсът е носочен към всички любители фотографи, които по настоящем са студенти или докторанти обучаващи се в редовна или задона форма на обучение в българските висши учебни заведения, без значение от специалността, в която се обучават. Снимките участващи в конкурса трябва да са на екологична тематика или да се доближават много близко до нея, приемат се както пеизажни и портретни снимки така и метафорично поднесени такива с екологична препратка. Формуляр за участие във фото-изложбата можете да свалите от тук

От тук може да се запознаете подробно със събитието!


mediacafe.bg