Биологическият факултет на ПУ предизвиква ученици на състезание

Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание под наслов: „Пътешествие в биологията”, съобщиха от висшето училище. То ще се проведе на 25 март 2023 г., събота, от 8:30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” на адрес: ул. „Тодор Самодумов“ № 2 в Стария град.

Право на участие имат всички ученици, които през учебната 2022/2023 г. се обучават в класове от 9-и до 12-и във всички средни училища на територията на страната, и които проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в предмета по „Биология и здравно образование”. Това обясни деканът на факултета проф. д-р Соня Трифонова.

Състезанието „Пътешествие в биологията” включва два етапа – теоретичен и практически. Първият е предназначен за ученици от XI и XII клас и се състои от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. Тестът, който включва 30 въпроса, определя основните групи компетентности на учениците, зададени в нормативните документи за общообразователна подготовка по учебния предмет „Биология и здравно образование”.

Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно изпълнение на общо три практически задачи в екипи от по трима ученика за два астрономични часа. Учебните задачи изискват умения за наблюдение, включително микроскопско, провеждане на лабораторен експеримент и анализ на резултатите, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка по „Биология и здравно образование”.

За участие в първия етап на състезанието е необходима предварителна регистрация със задължително попълване на заявка за индивидуално участие в срок до 22 март 2023 г. За участие във втория етап се прави предварителна регистрация със заявка за отборно участие, която се подава до 17 март 2023 г.

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисии, съставени от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието – с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00, придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на пловдивското висше училище, без да полагат кандидат-студентски изпит. А онези, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената от него оценка в кандидат-студентските изпити по биология в ПУ „П. Хилендарски” през академичните 2023/2024 и 2024/2025 години.

За автора

Вашият коментар