Кандидатстването за прием в първи клас започва на 2 май

За шеста поредна година приемът се осъществява онлайн

На 2 май започва кампанията за кандидатстване за прием в първи клас за новата учебна 2022/2023 година. Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3 100, а по предварителни данни на проекта за план-прием местата са над 3 400. Осигурени са места за всички първокласници като в класирането участват 45 общински училища.  

Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив, където ще бъдат обявени свободните места. Електронни заявления за първо класиране се приемат до 1 юни 2022 г., като резултатите от него ще станат ясни на 3 юни. Следват още две класирания – на  17 юни и 28 юни. След приключване на третото класиране родителите на незаписаните деца могат да подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание, в срок до 31 май 2022 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите спрямо предходната година.

Всичко за приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г. родителите могат да намерят на  сайта на електронната система на Община Пловдив, в раздел „Нормативни документи“. В Графика на дейностите е публикувана информация за всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас. В графа „Точки за прием“, както и към „Ръководство за родителя“ са посочени критериите за прием. На сайта е предоставена и актуална информация за всяко едно общинско училище – сменност на обучението на класовете след първи клас, организация на обучението, изучавани чужди езици, организиране на храненето и др. Тя се намира в раздел „Училища“.

Електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за шести път в Пловдив. През 2017 г. Община Пловдив въведе електронна система, с цел да бъде създадена по-ефективна организация на приема на учениците и да се спести време на родителите.

Вашият коментар