Конкурс за младежки летни инициативи стартира Младежки център Пловдив

Младежки център Пловдив стартира втори етап от конкурса за младежки инициативи, чието начало бе дадено миналата година. Темата на конкурса за настоящия етап е „Летни събития на открито“. Целта на конкурса е стимулиране на младежите от Пловдив и региона да реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. До края на юли в образователната градинка на центъра се провеждат събитията на предишните победители от първи етап, които включват занимателни и обучителни уикенди за младежи. Те са свързани с различни теми, към които младите хора имат интереси- спорт, здравословен и екологичен начин на живот, младежко включване, доброволчество, изкуство и творчество и други.

Важно условие за конкурса е инициативите да бъдат реализирани до края на лятото, като те могат да бъдат фестивали, творчески работилници, изложби, музикални и спортни събития, както и всякакви други активности на открито. Могат да кандидатстват физически лица от 15 до 29 г. от град Пловдив и региона, неформални групи младежи, ученически съвети, творци, младежки клубове. Срокът за подаване на документи е 31 юли 2021 г. на имейл: youth.centre.plovdiv@gmail.com . Повече информация за конкурса, начина и документите за кандидатстване може да намерите тук: http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/about#.YNxg8OgzZPa

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година.

За автора

Вашият коментар