Медицинският университет запълни местата по основните магистърски програми

“Запълнихме местата за студенти в основните магистърски програми – медицина, дентална медицина и фармация на български език при голяма конкуренция, както и в предишни години”, коментира ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева. 

Предстои още един изпит за чуждестранни кандидат-студенти на англоезично обучение по тези специалности. За другите магистърски и бакалавърски програми във Факултета по обществено здраве и Медицински колеж също се отчита приема като успешен. 

“Не само за МУ-Пловдив, но и за всички висши училища в България голямо предизвикателство през следващата учебна година е въвеждане на мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите чрез съвместни програми с други университети. Новите предложения за промени в Закона на висшето образование ще позволят това да се осъществи  в ясни стъпки и процедури”, заяви още проф. Мурджева. 

Наред с това  предстои модернизация на учебните програми и оформяне на предложения за актуализиране на Единните държавни изисквания по регулираните специалности в медицинските университети – процес, който вече МУ-Пловдив започна с други МУ. 

“Важно е и утвърждаването на дигитално образователно съдържание, което въведохме при всички учебни дисциплини още през миналата година, принудени от КОВИД-19 пандемията, но електронните ресурси и облачните технологии в образователния процес ще бъдат неизбежни. За тази цел стартирахме проект за модернизация на учебната дейност, финансиран от МОН, в който сме координатор с партньори МУ-София, МУ-Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“. Акцент в него ще бъдат съвместните учебни програми и кариерното развитие на преподавателите с подобряване на уменията им за компютърно-базирани съвременни образователни технологии”, каза още ректорът на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева. 

Тя подчерта, че новата учебна година стартира на 15 септември с оптимизъм, че в МУ-Пловдив ще учат мотивирани и добри студенти.

За автора

Вашият коментар