14-ти Национален конкурс „Млади таланти 2012“

Министерството на образованието, младежта и науката обяви стартирането на Четиринадесети годишен конкурс ‘’Млади таланти’’ 2012 г. Конкурсът е специално за млади изследователи и техните научни проекти. Класиралите се на първите три места ще получат право да участват в Европейското състезание за млади учени, което ще се проведе през месец септември в Братислава, Словакия.

Научноизследователските и иновационни проекти, които сте решили да подготвите, могат да бъдат във всички научни области, включително социално-икономически и хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници. В разработването на един проект могат да участват както индивидуални участници, така и екипи от до трима млади таланти. Участниците трябва да са ученици или студенти в първи курс, като условията са:
  • Да са навършили 14 години към 1 септември 2012 г. ;
  • Да са под 21 години към 30 септември 2012 г.
Ако сте решили да участвате, трябва да го заявите до 14 април 2012 г. Проектите трябва да се подават в 1 екз. на български език и 1 екз. на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адрес: Министерство на образованието, младежта и науката София – 1000, бул. ‘’Княз Дондуков’’ 2А Дирекция ‘’Наука’’ За Националния конкурс ‘’Млади таланти’’ .

Повече информация има публикувана на сайта на МОМН където ще намерите целия регламент и необходимите формуляри.

За автора

Вашият коментар