20-годишен рап–танцьор на инвалидна количка координира първия семинар по интегрирани улични танци и фитнес ​

В периода 8-15 септември, фондация Street Dance Zoom и Пламен Любенов – рап-танцьорът на инвалидна количка от Варна и екип на фондация "Съпричастие" – обединение на професионалисти с увреждания от образователната и социалната сфера, които работят с хора в неравностойно положение ще споделят със свои партньори от Естония, Литва, Малта, Испания, Англия, опитът си при работата с младежи в риск.

"С помощта на уличните танци и разказването на истории с обучителна цел ще подпомогнем колегите си да научат за по-интересни и динамични методи за получаване на обратна връзка от младите хора, с които работим.", убедени са участниците в проекта. "Танците и фитнеса на улицата трябва да покажат на младите хора, че всички ние имаме едно тяло, но също така и разум за това как да го използваме, показваме, тренираме. С удоволствие се включвам в инициативи, които ме поставят сред хора, с които мога да се състезавам, да се учим един от друг, да обсъждаме!", споделя Пламен.

"Аз съм щастлив с това, което правя! Очаквам Естония в нетърпение! В живота и движението на хората с увреждания има толкова красота и постоянство!"  

На 13.09.2014, като елемент от програмата на градския фестивал на открито в Силамае, Пламен Любенов ще проведе първият семинар по интегрирани танци ​и уличен фитнес ​в Естония.  

​ Набиращите все по-голяма популярност интегрирани танци, в които единият от танцьорите е на инвалидна количка, а другият няма увреждане е все по-популярен метод на работа в екип, в който участниците са обединени от УМЕНИЯТА си и от споделената си любов и интерес към танца.

Несъмнено, онези хора, които използват технически-помощни средства получават повече практически умения да се движат ефективно, познанията им по кинетика са по-добри. Техни са и уменията да преценят как да въздействат на околните по най-добрия начин, как да отклонят вниманието на околните от увреждането.  

Танцът дава споделено удоволствие и оценка от публика, а също така и желание за учене.

С интегрираните улични танци, Пламен и Street Dance искат да достигнат до онези млади хора, които срещат затруднения в общуването с връстници и нямат достатъчно умения и увереност да се противопоставят на натиска на средата. Липсата на общност, комплексите и желанието за утвърждаване са силен мотив в живота на всеки човек. Интегрираните танци ни помагат да останем заедно в хората, които са важни за нас. 

Проектът е финансиран по програма Еразмус Плюс.

Вашият коментар