Безопасността по пътищата – въпрос на информираност

По данни от направеното проучване в кампания „Безопасно и икономично – шофирай еко-ЛОГИЧНО!“, безопасността по пътищата зависи от по-голямата информираност и добрата инфраструктура. 23% от младите хора смятат, че провеждането на информационни и превантивни кампании е най-ефективният начин за намаляване на жертвите по българските пътища в краткосрочен план.  

В проучването участваха 766 младежи от градовете Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин, Шумен, Добрич и Варна. 89% от тях са отбелязали, че кампанията повлиява на нагласите им в движението.

В рамките на кампанията „Застъпници за пътна безопасност“ са запланувани да се раздадат общо 137 различни награди в различни етапи от кампанията, в рамките на една година. Те ще бъдат раздадени на различни екипи от цялата страна, които се занимават с проблематиката на пътната безопасност.

Данните от проучването сочат, че най-ефективната мярка за намаляване жертвите по пътищата в краткосрочен план е подобряването на инфраструктурата (24% от анкетираните), а в дългосрочен – пренаписване на законодателството в областта на пътната безопасност – 27%. Използването на интерактивно неформално образование чрез инструменти като симулатори за шофиране, алкоочила и т.н. е най-ефективната мярка за повишаване на разбирането за пътна безопасност на участниците в движението по пътищата според 37%. И естествено като най-опасно при шофиране, анкетираните (78%) са посочили шофирането след употребата на алкохол или наркотици.

За повече информация посетете http://rsa.open-youth.org/

Вашият коментар