Два МИКЦ-а отново отварят врати през януари в Пловдив

Домакин на МИКЦ Пловдив за поредна година ще бъде Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Вторият младежки-информационен център в Община Пловдив е на Младежко сдружение за Мир и Развитие на Балканите

За поредна година младежки информационно-консултантски център Пловдив ще предоставя безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на възраст между 15 и 29 години на територията на град Пловдив и област Пловдив, с цел повишаване на мотивацията им за успешно професионално и социално включване в обществения живот, в съответствие с техните заявени проблеми и нужди.

Двата МИКЦ-а са част от мрежата от центрове, финансирана от Национална програма за младежта 2016 – 2020 на Министерство на младежта и спорта. В тях младежите в Пловдив ще могат да получат безплатна информация и консултация от специалисти за кариерно развитие, писане на проекти, управление на младежки инициативи, ефективно общуване, справяне с конфликтни ситуации, планиране и целеполагане, здравно образование, развиване на филантропски дейности и др.

По проекта на НАРД са заложени и обучения с фокус: лична реализация, лидерство и предприемачество, доброволчество, семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве, човешки права и междукултурна толератност, структурен диалог и др. Всички те използват интерактивния подход и залагат на преживявания, чрез които да провокират и удовлетворят широк спектър от интереси на младежите в града.

Повече за Фондация НАРД вижте ТУК

Вашият коментар