Международно признание за младите хора в България

ООН акредитира Национално Сдружение „Младежки Глас“ със специален консултативен статус

След близо едногодишен мониторинг от страна на Организацията на Обединените Нации и по препоръка на Комитета по неправителствените организации, Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи официално специален консултативен статус към Икономическия и социален съвет на ООН.

Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС) на свое заседание, състояло се в гр. Ню Йорк, САЩ, утвърди препоръката на Комитета по неправителствените организации, на Национално Сдружение „Младежки Глас“ да бъде предоставен специален консултативен статус в системата на ООН.

Съгласно процедурата за кандидатстване, най-голямата българска младежка неправителствена организация входира документите по кандидатурата си преди година и два месеца. През този изискван от страна на ООН срок, първо Комитетът по неправителствените организации, а впоследствие и ИКОСОС, разгледаха представената от Национално Сдружение „Младежки Глас“ документация, изискваха допълнителна информация и проведоха мониторинг на дейността на организацията в Република България и зад граница, включително членска маса, изградените структури и органи на управление, мероприятия, полезност за обществото и младите хора.

След успешното преминаване на двата етапа в процедурата, по препоръка на Комитета по неправителствените организации и след проведено гласуване на заседанието на Икономическият и социален съвет, отношенията на най-голямата неправителствена младежка организация в България с ООН вече имат официален характер. Международното признаване и получената акредитация са поредното доказателство, че младите хора в страната ни имат потенциал.

„Това е огромно признание от страна на ООН за България, за дейността на младите хора в страната ни. Голяма стъпка напред за бъдещото развитие на младежите ни на световно ниво, като Организацията ни ще има честта да ги представлява. Благодаря на Националния ЩАБ на „Младежки Глас“, Областните ни Председатели и структури, членовете ни – това е заслуга на младите хора на България и екипа ми.“ – коментира новината Тодор Йосифов, Национален Председател на „Младежки Глас“.

Сред основните приоритети на Национално Сдружение „Младежки Глас“ е насърчаването на активното взаимодействие и координацията между младите хора, институциите и неправителствения сектор на национално, регионално и световно ниво. Именно поради тази причина българската организация взе решението да кандидатства за получаване на консултативен статус към Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации. 

От този момент нататък, членове на НС „Младежки Глас“ ще имат възможността реално да участват в работата на ООН,  да бъдат включени в разрешаването на проблемите, свързани с младежките политики и дейности, да правят предложения и да лобират активно на международно ниво за развитието и по-доброто бъдеще на младите хора в Република България и по света.

 

 

Вашият коментар