Младежка конференция ще разисква проблемите със сигурността

Младежка конференция по сигурността, насочена към изследователи на възраст до 32 години, ще се проведе на 12 ноември в Голямата зала на БАН. Събитието се организира от Софийския форум за сигурност и Българската академия на науките, съвместно със Студентски дипломатически клуб, Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентски клуб на политолога. Сред темите на форума са предизвикателствата за българската национална сигурност, както и киберсигурността и персоналната отговорност в интернет, съобщиха организаторите.

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на младежи по въпросите на националната и международната сигурност. Участниците ще обсъждат проблемите за сигурността и ще търсят възможните им решения.

Желаещите да участват трябва да изпратят трите си имена на адрес edu@sofiaforum.bg, като студентите и докторантите трябва да посочат и учебно заведение и специалност.

Всеки млад изследовател може да изпрати авторски материал на адрес edu@sofiaforum.bg до 30 ноември 2014 г. Одобрените материали ще бъдат включени в сборник с темите от конференцията, който ще бъде издаден от организаторите. Изискванията към кандидатите са анализите да отговарят на зададените по програма теми и използваните източници да бъдат коректно посочени. Разработката трябва да бъде до 10 печатни страници с шрифт Times New Roman 14 и разред 1.5.

Повече информация за събитието ще намерите на този адрес.

Вашият коментар