Пловдив изгражда център за младежи на Гребната

Представен беше проектът за „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, чрез който ще се обособи среда за развитието на младежи в риск.

Първият етап на проекта представлява триетажна сграда разположена на Гребната база, в която ще се помещават различни зони за настаняване (14 стаи със самостоятелен санитарен възел, 35 легла, като ще има и за хора със специални потребности), зона за отдих, за администрацията и др. Центърът ще предоставя различни услуги като провеждането на международен обмен и доброволчески инициативи (първоначално с Норвегия, Лихтенщайн и Исландия в рамките на 4 дни); кръгли маси; участие в неформални обучения; предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи; организиране на публично-информационни кампании по проблемите на младежите в риск.

Една от основните дейности, ще бъде насочена към изготвянето на функционален анализ на проблемите на младежите в риск и разработването на план за действие, заяви пред журналисти ръководителят на проекта Нели Милкова. За изпълнение на основните цели на Младежкия център ще бъде обявен конкурс за наемане на персонал.

Целевата група на проекта са младежи от местните общности на възраст между 15 и 29 години; младежи в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа общност; настанени в социални институции; с противообществени и престъпни действия и др.

Вторият етап на проекта е изграждане на  спортни съоръжение – 3 футболни игрища на малки вратички (стандартен размер) с трибуни към тях, 4 мази за тенис на маса, 2 баскет болни игрища, обширна зона за стриит фитнес, 1 волейболно игрище и писта. Като зам. –кметът по спорт, младежки дейности и социални политики Георги Титюков увери, че ангажиментът на устойчивост е 10 години, като на определен етап проектът ще започне да се самоиздържа.

Смятам, че е добре да покажем, че неформалното учене чрез доброволчество трябва да бъде валидирано така, както в Норвегия. Защото то предоставя не по-малко знания, каза Ренета Велева от екипа на „Национален алианс за работа с доброволци“. Доброволчеството в ромската общност дава шанс тази общност да се променя от вътре и то от млади хора.

Договорът е подписан на 28 януари 2014 година и продължителността му е 27 месеца (до 30 април 2016 година). Общата стойност е в размер на 1 147 009,05 евро (2 243 320,31 лв.), като проектът „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ се осъществява по компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Бенефициентът е Община Пловдив, а партньори са Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ град Пловдив и Норвежкия изследователски институт Agderforskning AS.

За автора

Вашият коментар