Пловдивски ученици с инициативи за 8 цели на хилядолетието

30 ученици от пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника ще вземат участие в проекта „8 цели – ние действаме”. Инициативата има за цел да популяризира дейностите и постиженията, свързани с изпълнението на Целите на хилядолетието на ООН („Millennium Development Goals“). За България тези цели се изразяват в: Намаляване наполовина на крайната бедност и недохранването; Подобряване на основното и средното образование; Насърчаване равнопоставеността и овластяване на жените; Намаляване на детската смъртност; Подобряване на майчиното здраве; Ограничаване на разпространението на ХИВ /СПИН, сифилис и туберкулоза; Осигуряване на устойчива околна среда; Включване на България в системата на официалната помощ за развитие.

Пловдивската гимназия бе едно от четирите селектирани училища по проекта, като в него ще се включат още габровските Национална Априловска гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ПМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.

Проектът се организира за България от сдружение ИМКА – Габрово и Национален алианс за работа с доброволци (НАРД).

Проектът на ИМКА има за цел да насърчи активното включване на младите хора и на неправителствените организации в дейности и инициативи, в партньорство с различни заинтересовани страни за постигане на устойчиви резултати, свързани с постигане на целите на хилядолетието. В тази връзка предстои осъществяване на промоционална „Седмица на целите на хилядолетието“ в ПГХТТ, по време на която доброволците на ИМКА ще работят с група от 30 ученика от 9 до 11 клас. Екип от двама млади студенти – обучители, подкрепяни от представител на НАРД, ще осъществят 5-дневно обучение за групата ученици, което включва запознаване с постигнатото по изпълнението на целите на хилядолетието в България и в Бурунди, Африка, където гостува група български доброволци през есента на 2013 година.

Самото обучение ще се осъществи от 17-и до 21-и март в сградата на училището.

В рамките на проекта ще бъде стимулирана работата на учениците да разработят една или няколко малки инициативи, посветени на целите на хилядолетието, които ще бъдат финансирани от „8 цели – ние действаме”. Тези инициативи трябва да се реализират в периода 15 април – 15 юни 2014 година. По-късно през годината най-активните ученици в програмата ще бъдат включени в работно посещение в София и срещи с различни неправителствени организации, които работят по теми, свързани с целите на хилядолетието. Един от тях може да участва в работно посещение в Румъния за споделяне на опита и резултатите от реализацията на проекта през септември 2014 година.

Вашият коментар