Пловдивският съд обяви фотоконкурс „Темида отблизо“

Апелативен, Окръжен и Районен съд Пловдив обявяват фотоконкурс „Темида отблизо”. В него могат да участват фоторепортери и журналисти от печатни и електронни медии, отразяващи работата на съдилищата от Пловдивския апелативен район.

Желаещите следва да изпратят своите фотографии, като прикачени файлове на адрес: photokonkurs@apelsad-pd.bg най-късно до 5 април, включително.

Всички представени за участие в конкурса фотографии е необходимо да са авторски и да са били публикувани. В тях трябва да е изобразен момент, свързан с дейността на съдилищата в Пловдивския апелативен район или друго събитие от работата на правоохранителните органи в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., което като случай /криминален, пътно-транспортно, друго произшествие и т.н./ след това е разглеждан или се разглежда, като казус в съдилищата от апелативния район.

 • Препоръчително е файловете да отговарят на следните условия: JPG с минимум 2000 рх ширина при 72 dpi и максимален размер от 2,5 МВ.
 • Всеки файл със снимка трябва да носи поред номер, следван от името на автора, например: 1_ime.jpg; 2_ime.jpg; 3_ime. jpg и т.н.
 • На отделен текстови файл е необходимо да се посочи:
 1. – трите имена на автора/участника;
 2. – от кое населено място е;
 3. – медията, за която е направена фотографията/те;
 4. – отразеното събитие или кратко пояснение, според номерацията;
 5. – кога и къде е публикувана фотографията /по възможност линк към електронната медия с публикацията/;
 6. – телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция.

Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от 5 /пет/ фотографии, като преди това трябва да се запознае внимателно с правилата за провеждането му, които са общодостъпни и са публикувани ТУК

Оценяването на фотографиите ще извърши комисия/жури с председател   доц. Никола Лаутлиев – Ръководител на катедра "Приложни изкуства" в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и членове: асистент Мариана Камбурова – катедра „Приложни изкуства” в АМТИИ и Христо Крачолов – съдия в Апелативен съд – гр. Пловдив.

Всички допуснати до участие снимки ще бъдат публикувани в интернет на сайтовете на Апелативен, Окръжен и Районен съд след 5 април 2016 год.

В периода 06.04.2015 г. – 10.04.2015 г. ще се определят десетте номинирани за призовите места кадри.

Окончателното класиране на първите три призови места ще бъде обявено на 15.04.2016 г. в “Деня на отворените врати” на Апелативен, Окръжен и Районен съд Пловдив, който ще бъде организиран по повод Деня на Конституцията.

Класираните на призовите места, ще получат награди, осигурени от Апелативен, Окръжен и Районен съд Пловдив:

 • Първо място – плакет, грамота и фотоалбум;
 • Второ място – плакет, грамота и фотоалбум;
 • Трето място – плакет, грамота и фотоалбум.

Наградените на първо, второ и трето място ще получат и по 100 листа хартия “Катана“ размер 20/30 см. за дигитален печат, осигурени от АМТИИ гр. Пловдив.

На фотографа с връчена първа награда ще бъде предоставена възможност да представи своето творчество пред студенти от специалността „Фотография” на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив.

 

За автора

Вашият коментар