Предстои Национална младежка среща СпортИграция

На 15 май 2016г., в Национална спортна академия „Васил Левски”, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе Национална младежка среща „СпортИграция”. Събитието има за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките в България, които заедно да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Чрез взаимодействие между младите хора и взимащите решения  и използвайки спорта като инструмент за обучение, проект „СпортИграция” цели да окаже влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Идеята е младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт.

Целта на АРБС с този проект е да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът ще излъчи списък с мерки, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

Национална младежка среща “СпортИграция” ще се проведе в гр. София на 15 май 2016г.Участие ще вземат младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност.

 

 

Вашият коментар