Въвеждат обществено гласуване за проектите в рамките на „Европейска младежка столица 2017“

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ за първи път въвежда формат обществено гласуване за проектите, които са предложени за финансиране в рамките на програмата „Варна – ЕМС“.

Гласуването ще стартира на уебсайта на сдружението varna2017.bg след 20 февруари 2017 г., когато изтича срока за предаване на проектните предложения, постъпили по време на набирането на кандидатури за направление 5 “Европейска младежка столица – вълна на иновации”, което стартира на 1 февруари. Тогава беше обявена покана за финансиране на проекти по три ключови направления от бидбука на Варна ЕМС:  Мрежа на младежки центрове и читалища, Проект за милиони – Инно Варна и Варненска младежка медийна академия – вълна на иновации във фестивалите на Варна.

Въпросите, свързани с реда на кандидатстване, реализацията и документите по направление 5, могат да бъдат задавани на info@varna2017.bg.

Периодично на страницата на сдружението – varna2017.bg  ще бъдат публикувани отговорите на получените въпроси както и тези, обсъдени по време на информационните дни на 6 и 13 февруари.

Припомняме, че информационната среща по направление 5 ще се проведе в понеделник, 6 февруари, от 10 ч. в концертната зала на Младежкия дом. Първата серия от отговори на вашите въпроси ще бъде публикувана  след 10 февруари.

Оперативната дейност по инициативата „Варна – Европейска младежка столица“ се изпълнява от едноименното сдружение. Дейността му се управлява от деветчленен управителен съвет и общо събрание, в което участват над 25 граждански организации. Членството в Сдружението е отворено за всички желаещи.

Как можете да се включите във „Варна Европейска младежка столица 2017“?

–           Да бъдете доброволци по проекти

–           Да подкрепите наши инициативи с експертиза, ноу-хау или финансиране

–           Да участвате в общата програма

–           Да се включите в набирането на проекти на конкурсен принцип

–           Да получите писма за подкрепа за ваши проекти или инициативи

–           Да станете член на Сдружението

Повече информация можете да получите от varna2017.bg 

За автора

Вашият коментар